Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Så gick chatten om att leva med smärta

Psykologen och forskaren Rikard Wicksell chattade om att hantera och leva med långvarig smärta.

Rikard Wicksell chattar med Sydsvenskan om att leva med långvarig smärta.Bild: Julia Lindemalm

mormor: Hej otroligt hur mycket som sitter i huvudet.Har jag trevligt då försvinner värken har jag tråkigt då har jag ont. Är det så för alla?mvh mormor

Rikard Wicksell: Ja, för alla människor spelar sammanhanget en stor roll för hur smärtan upplevs. På samma sätt som den kan upplevas mindre jobbig när jag gör något trevligt kan den upplevas starkare i stunder fyllda av stress eller oro.

 

peter: Är smärta absolut subjektiv? Är den mätbar i annat än självaktning? Syns smärta på CT eller MR?

Rikard Wicksell: Smärta är ett namn på en upplevelse, dvs den är alltid subjektiv. Man kan mäta smärta genom att fråga hur ont det gör, och för detta finns ett flertal olika skalor (frågeformulär) som används i olika sammanhang lite beroende på vilken sorts smärta man har. Upplevelsen av smärta kan man också se på olika typer av hjärnavbildningar, tex fMRI (funktionell magnetröntgen). Dock ger detta inte ett svar på hur ont det gör, utan för detta måste man helt enkelt fråga personen.

 

Micke: Så sent som 24/4 fick jag "slängt" i ansiktet av min läkare att jag får leva med mina smärtor,de mediciner som ges kan jag ej ta pga h bl.tryck o hjärtproblem,när får man se en pragmatisk syn på medicinsk marijuana som fungerar? Jag har MFS med artros och grav tinnitus som följdsjukdomar.

Rikard Wicksell: Tråkigt att höra att du fått detta "släng" i ansiktet, jag förstår att det måste ha upplevts jobbigt. Tyvärr finns det smärta vi inte kan ta bort, men hur man uttrycker detta är förstås viktigt. Till din fråga om medicinsk användning av marijuana; en pragmatisk syn på såväl denna som andra typer av behandling (andra mediciner, alternativmedicinska insatser, psykologisk behandling) anser jag vara att man säkerställer att behandlingen ger tillräckligt goda effekter för många människor. Och helst då inte bara för stunden utan att också effekterna håller i sig. Dessutom är det viktigt att undersöka förekomsten av bieffekter. För marijuana och en del andra behandlingar som diskuteras är det fortfarande en ganska lång väg kvar innan vi vet om det är tillräckligt bra, och hur stora risker vi tar med denna typ av behandling.

 

Ingela: utmattning och eftervärken är något som måste tas upp oftarte anser jag. hur kan man bli sååå trött?

Rikard Wicksell: Jag håller med dig om detta. Smärta, och kanske framförallt långvarig smärta, innebär mycket ofta också andra svårigheter som trötthet, oro och nedstämdhet. Ofta blir detta en viktig del av det som skapar hinder för att leva ett aktivt och meningsfullt liv. Därför behöver man ta också detta i beaktande när man tänker på vad som ställer till det i vardagen.

 

gk: just det man kan inte välja smärtan .. som jag kan ej ta någon smärtstillande ..är op för diskbråck har fibro med ,,att jag har astma o tåler ej smärtmedicinerna, vaknar varje morgon med smärta ,, o lägga sig varje kväll med smärta tar på psyket,,,finns där något ,,annat som kan hjälpa en ?

Rikard Wicksell: Många människor lever med en smärta som inte går att ta bort. Ibland förekommer den tillsammans med sjukdomar eller skador, och ibland har man "bara" smärtan. För den som drabbats är det viktigt att inte enbart försöka hitta vägar för att bli av med smärtan, utan att också försöka hitta vägar att leva ett aktivt och meningsfullt liv. Risken är annars att man hamnar i en sorts "väntrum", och om smärtan inte försvinner kan tiden i detta väntrum bli väldigt lång.

 

Handikapp: Jag har av psykolog fått rådet att lämna smärtan hemma i förslagsvis soffan och gå ut och då skulle smärtan försvinna dag efter dag.Jag sade till honom att sluta snacka skitHans svar blev tycker du att jag gör det?Fick inte vara med på gruppbehandlingar för jag var ej positiv i tankenMänniskOvärdigt

Rikard Wicksell: Jag vet förstås inte hur ert samtal förlöpte. Dock tror jag nog inte att man kan förvänta sig att smärtan ska försvinna om man går ut och går. Ibland kanske det blir så, men säker kan man inte vara. Vi brukar prata om värdet av att göra saker som upplevs meningsfulla, och det innefattar inte sällan fysiska eller sociala aktiviteter. Dock brukar vi vara tydliga med att syftet med detta inte är att smärtan ska försvinna, utan att man ska jobba för att bli mindre hindrad av den smärta som är svår att ta bort. Förhoppningen är att det på sikt ska leda till ett rikare liv, även om smärtan kanske består.

 

Christina: Hej! Jag är en tjej/kvinna som har whiplash/fibro sedan flera år tlllbaka och är nNumera förtidspensionär. Har provat allt från akupunktur till basal kroppskännedom och sedan en tid tillbaka nu Mindfulness. Jag upplever ändå oftast svår smärta, andra tips från Dig?

Rikard Wicksell: Du är inte ensam. Det finns en stor grupp människor som lider av långvarig smärta, ibland talar man om 1 av 5 men en del studier pekar på att det är ännu vanligare. Ungefär hälften upplever en god effekt av sin behandling, men det betyder också att många inte gör det. Det kan alltså vara så att det inte finns några direkta svar att ge på frågan vad du ska prova för att bli av med din smärta, att en del metoder funkar en stund men inte på längre sikt eller att effekten är så liten att den upplevs otillfredsställande. Detta gäller även KBT och ACT, dvs inte heller detta är något som bör rekommenderas för att bli av med sin smärta. Istället handlar ffa ACT om att lära sig att hantera sin svårbehandlade smärta på ett sådant sätt att den inte hindrar från att leva ett aktivt och meningsfullt liv.

 

Ingela: Hej, har fibromyalgi sedan 14 år tillbaka och åter igen står jag utan läkare eftersom läkare efter läkare inte vet vad de ska "göra med mig" då jag har svår värk. Är med i fibromyalgi förbundet där jag har skrivit artiklar och vill hjälpa andra.....

Rikard Wicksell: Det är inte helt ovanligt, eller oförståeligt, att läkare upplever frustration över att inte kunna hjälpa en människa att ta bort den smärta de drabbats av. För den enskilde personen är det förstås också frustrerande att inte känna sig omhändertagen på ett ordentligt sätt. Men, det bästa är inte alltid att fortsätta sin strävan efter smärtlindring. Ibland är ett viktigare mål att leva aktivt och meningsfullt också med den smärta som sjukvården inte kan bota eller ta bort. Insatser som baseras på KBT eller ACT handlar om just detta. För de människor som provat mycket för att bli av med sin smärta men ändå upplever att den är kvar och hindrar en i vardagen är insatser av detta slag, dvs KBT/ACT något som förmodligen kommer att vara mycket värdefullt.

 

mona svensson: Hur ser du på att använda smärtstillande. Min smärta kommer och går och jag ser inget mönster i det hela Jag har. en form av ischas.

Rikard Wicksell:Jag tycker absolut att du tillsammans med din läkare ska göra en noggrann utvärdering av effekten av dina smärtstillande mediciner. Det är inte alltid lätt att avgöra hur bra eller dåligt de fungerar, och det är viktigt att man får klarhet i detta så att man inte fortsätter i onödan. När man gör en sådan utvärdering tycker jag man ska vara noggrann och först mäta smärtan, tex 4 ggr/dag, utan mediciner under ca 2 veckor. Därefter fortsätta smärtskatta under en period när man tar sin medicin. Helst därefter återgå till att smärtskatta utan medicin. Mönstret ska då vara tydligt, dvs att man har betydligt mindre smärta under den period då man tar medicinen.

 

Anna: Är smärtfylld sedan 17 år. Diagnos Fibromyalgi. Ingenting hjälper. Har blivit uppgiven. Jag är i grunden en positiv människa men nu tryter orket.

Rikard Wicksell: Alla människor reagerar på smärta och de allra flesta blir försiktiga och börjar undvika det som är förknippat med att det ska göra ont, eller bli värre. Detta kanske är ok om man drabbats av en akut skada eller sjukdom, men för den som lever med långvarig smärta försvinner inte problemet. Att undvika risker är logiskt och fungerar för stunden, tex har man ju mindre ont om man stannar hemma från en aktivitet som brukar ge smärta. Men, på sikt kan detta göra att man börjar undvika väldigt många olika saker, också sådant som man egentligen skulle vilja göra. Sådant som betyder mycket för en. Om man sågar av grenarna på det träd som är ens liv är risken att man efter en period inte längre har så mycket kvar i vardagen som skänker glädje och mening. Att då känna sig nedstämd, eller känna att orken tryter, är fullt förståeligt och en konsekvens av att inte längre vara i kontakt med det som är viktigt för en. Att kämpa sig tillbaka till ett aktivt och meningfullt liv är tufft, och ibland kan man behöva hjälp med detta. I korthet är detta vad som står i fokus för den behandlingsmodell vi arbetar med. Alltså, vi jobbar inte främst med att minska personens smärta utan att öka dennes förmåga att göra det som betyder mycket också i närvaro av en smärta man kanske inte kan rå på. Även om det är en lång och tuff väg att gå brukar vi se hur orken successivt kommer tillbaka, och hur man upplever sig bli mer och mer positiv.

 

Matulda: Hej igen..Hur kan jag som vän hjälpa en person som har rörelserädsla?

Rikard Wicksell: För den som har ont är det logiskt att vara rädd för de rörelser som förknippas med en smärtökning. Ibland handlar rädslan om att något i kroppen ska förvärras eller gå sönder. Ibland handlar det helt enkelt om rädslan att det ska göra mer ont. Rädslan kan ibland skapa hinder för att göra sådant som medför glädje och mening i livet. Att våga utsätta sig för det som väcker rädslan är en viktig del av förändringsarbetet. I bästa fall leder det till att rädslan minskar, men ffa kan det öka förmågan att hantera rädslan på ett mer effektivt sätt så att den inte tar över livet och skapar hinder för personen att göra det som ger glädje och mening. Att ha en vän som stöttar en i arbetet med att träna sig i att hantera sin smärta och rädsla betyder väldigt mycket.

Gå till toppen