Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Avbryt satsningen på vindkraft innan fiaskot är ett faktum

Region Skånes ledning har beslutat att skicka ut upphandlingsunderlag för att köpa vindkraftverk – för runt 350 miljoner kronor. Ett givande och tagande inom den styrande majoriteten ledde fram till att Miljöpartiet rönte stor framgång i denna för deras ideologi så viktiga fråga. Men det är ingen kärnverksamhet att äga och driva vindkraftverk och således ingen lätt match för försvararna av detta beslut att övertyga förtvivlade patienter och luttrade kollektivresenärer att denna investering kommer att gagna deras vardag.
Henrik Wachtmeister vill att de ansvariga inom Region Skåne ska besinna sig och inte fullfölja upphandlingen av vindkraftverk för 350 miljoner kronor.Bild: Johan Nilsson / TT
Varför inte då redovisa den kalkyl som ska övertyga frågande skattebetalare om verkens förträfflighet? Vi har lärt oss av historien att ideologier har blivit oerhört kostsamma för befolkningen, inte bara ekonomiskt, och vi hoppas att man drar tillbaka denna energisatsning som marknaden är satt att hantera, inte det offentliga. Exemplen är många där den offentliga sektorns vilja att bygga monument slutat i stora fördyringar. Varför skulle detta vara ett undantag?
Idag ropar alla vindkraftsägare efter högre elpriser och bidrag. Något som inte gynnar Sveriges konkurrensförmåga och önskan om fler jobb. Marknaden ska tydligen inte styra, utan politiska beslut ska rädda dessa högriskprojekt.
Karlstads och Hammarö kommuner måste nu skjuta till cirka 120 miljoner på ett förlusttyngt vindkraftsprojekt i Vänern. Ägaren till det stora projektet utanför Piteå med 1 101 verk vädjade i radion den 9 maj i år om att få in 2,2 miljarder inom en månad för att kunna bygga ytterligare 77 verk efter de 50 första som byggts. Andra delar av den offentliga sektorn ser samma ekonomiska verklighet i sina vindkraftssatsningar. Aktiekurserna för de vindbolag som finns på börsen är halverade. Varningssignalerna tornar upp sig.
All vindkraftsel exporteras idag till nationalekonomisk förlust. Först importerar vi allt till vindkraften, sedan ger vi bidrag till verksägarna, sedan exporterar vi billig el som ger större konkurrenskraft till våra konkurrenter. Detta är kapitalförstöring av stora mått.
Samma politiker som bygger vårdplatser, sitt- och ståplatser i kollektivtrafiken med ett krav att alla platser ska vara tillgängliga till hundra procent året om har i denna upphandling en helt annan kravnivå. Vindkraften har enligt den officiella statistiken en leveranssäkerhet på 3 procent av installerad effekt både under 2012 och 2013. På årets bästa vinddag ligger leveransen på 68 procent.
Om du i förtid beställer en viss mängd energi till en viss dag på året så kan vindkraften alltså bara garantera 3 procent av vad man investerat. Översatt till antal vårdplatser så skulle bara 3 av 100 kunna utnyttjas året runt, 3–68 när det blåser olika mycket och 32 inte alls. Hade man satsat på vattenkraft eller biokraft, som också är förnybara, hade leveranssäkerheten legat på runt 90 procent. Varför har politikerna inte samma krav på sin egen energiproduktion som på annan verksamhet?
Nu har affären satts i rullning. Undrar vilken del av landet som ansvariga politiker i Region Skåne vill förstöra med denna, enligt Kungliga Vetenskapsakademien, meningslösa och obegripliga satsning på vindkraft. Tärningen är kastad men det finns tid för ansvariga att besinna sig och avbryta denna upphandling tills den dag infaller då underskriften är på plats. Ni uppmanas att ta den chansen innan fiaskot är ett faktum.
Henrik Wachtmeister
talesperson för Föreningen Svenskt Landskapsskydd
Gå till toppen