Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Inpå livet

Svårt att värja sig mot porrens idealbilder

Nästan alla tonårskillar gör det, drygt hälften av tjejerna. Att kolla på porr är en självklarhet för många unga.
– Många säger att de vill värja sig från budskapet, men de vet inte hur, säger forskaren Magdalena Mattebo.

Ofta hamnar debatten om pornografi i låsta lägen – för eller mot. Men vare sig du är positiv, negativ eller både och finns den där. Den fyller webbens servrar och dyker upp i dina flöden vare sig du vill eller inte. Även i de riktigt ungas.
– Vuxna måste förstå att det är väldigt vanligt att titta på porr. Det är inget bara en liten klick ägnar sig åt. Därför är det inte fruktbart att bara sätta upp skygglappar.
Det menar barnmorskan och forskaren Magdalena Mattebo. Hon har just disputerat med en avhandling om unga och pornografi i Uppsala, som bygger på enkäter och intervjuer med närmre 900 gymnasister. De flesta av killarna i studien började aktivt porrsurfa när de var tolv år, tjejerna när de var fjorton.
– Den stora skillnaden mot förr är att fler konsumerar mer, säger hon.
Mjukporr, hårdporr, lesbisk porr. Ibland våldsporr. Vad de unga väljer för genrer varierar, liksom vilken roll porren spelar för dem.
– Fler killar än tjejer fantiserar om sex de sett i pornografin. Men det är ingen skillnad vilken sorts sex könen fantiserar om, säger Magdalena Mattebo.
Flickor är mer sexuellt erfarna än pojkar avseende vaginal-, oral- och analsex. Men när det kommer till erfarenheter av knullkompisar, one-night-stands och gruppsex är det ingen skillnad.
Utveckling mot att allt fler flickor konsumerar porr har pågått länge. I Magdalena Mattebos studie uppger dessutom en tiondel av de konsumerande tjejerna att de gör det i lägre utsträckning än vad de skulle vilja.
– Det var oväntat. Liksom att en lika stor andel av flickorna som konsumerar porr som pojkarna uppgav att pornografin påverkar deras sexuella beteende.
De unga beskriver den spännande, positiva sexuella kittlingen i porren. Men också de uppenbara idealen: dominanta och muskulösa killar, smala tjejer med stora bröst. Tjejer som är underställda mannens njutning.
– Det finns ungdomar som förhåller sig kritiska. Men många säger att de vill värja sig från budskapet, men de vet inte hur.
Som barnmorska är hon bekymrad över hur ojämställda de kommersiella budskapen är i dag. Inte bara i porren: i reklamen, i tv-serier, dokusåpor, i språket i skolan. Hur det är dessa normer tonåringar möter i sin vardag, trots att de i många fall står i skarp kontrast till det vuxenvärlden säger sig vilja förmedla. Dessutom, betonar Magdalena Mattebo, i kontrast till vår lagstiftning.
– Hur ger vi unga människor motbilder, hur möter vi upp dem?
Jack Lukkerz är sexualupplysare på RFSU Malmö.
– Det är viktigt att vi kan ifrågasätta normerna i porren utan att kasta ut barnet med badvattnet.
För det finns också porr som fungerar som utmärkt sexualupplysning. I synnerhet för marginaliserade grupper som kanske fått undermålig sexualundervisning i skolan, för människor med funktionsnedsättning och inte minst för hbtq-personer.
– Porren kan vara en viktig synliggörare, säger Jack Lukkerz.
Magdalena Mattebos forskning visar också att andelen killar som tittar på porr varje dag har ökat, till tio procent. Den höga konsumtionen är ofta en bit i ett större pussel. Det är killar som sitter mycket vid datorn, som lider av fetma eller har problem med att få kompisar. Statistiskt dricker de också mer alkohol. Men vad som är hönan och ägget är svårt att säga, menar hon.
– En tredjedel av dem uppger själva att de tittar för mycket på porr. Varför de säger det vore spännande att titta närmare på, säger Magdalena Mattebo.
I den här gruppen är våldspornografi vanligare än bland övriga.
– Det kan vara så att gränsen för vad som är spännande förskjuts successivt.
Sven-Axel Månsson är professor vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö högskola. Han betonar att de allra flesta ungdomar inte har några problem med att skilja porrens fiktion och verkligheten åt. Men det finns vissa högkonsumerande killar, som tittar på våldsporr och hårdhänt gruppsex, som har överfört porrens värld till sin egen. I sitt språkbruk eller sätt att skryta inför kompisar eller, i värsta fall, i konkret handling.
– I vissa fall kan iscensättande av det man sett i pornografin, såsom gang bangs, bli ett sätt att markera sin position i gruppen.
Men precis som Magdalena Mattebo framhåller han att bilden är betydligt mer komplex än att det bara skulle handla om påverkan från pornografin.
– Det är killar som ofta har det tufft, som ingår i gäng, ibland kriminella, där det primära är hävdandet av den egna ställningen.
Gå till toppen