Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Från hela världen kommer rapporter om inskränkningar och tillbaka- rullning av kvinnors rättigheter.”

När samhällen krisar under trycket av problem med klimat, miljö, ekonomi, arbetslöshet, globalisering, ja allt, verkar den minsta gemensamma nämnaren för de lösningar som förs fram vara att försämra för kvinnor. Det skriver Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

Kvinnors möjligheter till liv i frihet, med självbestämmande och med fullt människovärde hotas idag, mer än för tjugo år sedan. Det är en besk läxa som företrädare för såväl stater som kvinnoorganisationer fått lära sig i FN, i EU, på nationell nivå och i vardagen. Men lärda läxor höjer medvetenheten och har lett till en beslutsamhet att inte sitta tysta och titta på när utveckling går bakåt, utan istället skapa alternativ och konstruktiva handlingar.
Den svenska kvinnorörelsens svar på tillbakarullandet av kvinnors rättigheter är att komma till Malmö, skapa Nordiskt forum – New Action on Women’s Rights och bjuda in till kraftsamling för jämställda samhällen.
Svaga eller obefintliga texter om jämställdhet och kvinnors rättigheter har kännetecknat senare års förhandlingar inom FN, internationellt och i nationell politik. Staterna har misslyckats med att hävda kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar, sina liv och över allas gemensamma angelägenheter i samhället. De har misslyckats med att använda jämställdhet som en lösning på problem och kriser som samhällen brottas med. Jämställdhet framställs istället som ett hot.
När samhällen krisar under trycket av problem med klimat, miljö, ekonomi, arbetslöshet, globalisering, ja allt, verkar den minsta gemensamma nämnaren för de lösningar som förs fram vara att försämra för kvinnor.
Över religionsgränser, över geopolitiska spänningar, över ekonomiska gap, över politiska motsättningar, byggs en överenskommelsernas bro: om kontrollen över kvinnor ökar så löser sig problemen. Det görs genom våld, repressalier, lagstiftning, budgetneddragningar, genom hänvisning till religion, tradition eller rent allmän kultur. Det är paradoxalt att ta del av dessa göranden och låtanden om hur kultur och god ekonomi förutsätter förtryck av kvinnor. För samtidigt finns idag en klarare uppfattning om jämställdhetens betydelse för en god samhällsutveckling än vi någonsin har haft förut.
Jämställdhet är bra. Det är bra för ett samhälles utveckling att kvinnor och män har tillgång till möjligheter och resurser så att allas förmågor, begåvningar och viljor kan komma till uttryck. Demokratisk representation är bra. Det säger Världsbanken. Det säger World Economic Forum. Det säger oss våra egna livs erfarenheter.
Desto konstigare då att senare år har inneburit politik som ofta går i motsatt riktning. Från hela världen kommer rapporter som berättar om inskränkningar och om tillbakarullning av kvinnors rättigheter, för att, som det sägs, värna samhället.
Det finns all anledning att fråga vad, eller vilka, som värnas genom att försämra för kvinnor. Vilka kvinnor och rättigheter har ”ställt till det”? Är det flickor som skjuts för att de vill ha utbildning? Är det skändade flickor som hänger i mangoträdet? Är det kvinnor som vill ha aborträtt? Är det kvinnor som tar hand om sina gamla när äldrevården inte finns till? Är det kvinnor som gör anspråk på utbildning och lika lön? Även höga poster? Är det kvinnor som förutsätter att kommunikationer och sportanläggningar är till även för deras behov? Allt pekar på att både problem och lösningar ska sökas på annat håll.
Måhända finns brister i ekonomiska modeller där återfödandet av mänskligheten, det faktum att vi föds som små barn, blir sjuka och ska dö som svaga och gamla, inte är med fullt ut. Måhända är detta att vara människa inte tärande utan både mål och medel för samhället.
Måhända finns i den nordiska välfärdsmodellen viktiga insikter att värna och utveckla. Kanske är det dags att se förtrycket av flickor och kvinnor, för att vi är just flickor och kvinnor, som ett djupt och kostsamt problem, en kris som mänskligheten lever i.
Nordiskt forum vill undersöka och visa hur jämställdhet är en del av lösningen på samhälleliga problem vare sig det handlar om klimat, ekonomi eller något annat. Nordiskt forum vill göra klart att förtryck av kvinnor aldrig är en lösning på något.
I Stockholm fanns förut ett klotter på bropelarna mellan Slussen och Gamla Stan. ”Bara döda fiskar flyter med strömmen” stod det. Vi löser inget genom att flyta med. Vi kan inte backa oss bort från de utmaningar vi själva har skapat. Kultur är det vi odlar. Nordiskt forum vill skapa en jämställd kultur och vara en dynamisk kraft för demokrati, samhällsutveckling och fred.
Gertrud Åström
Gå till toppen