Staffanstorp

Stationsmiljön i Hjärup ska bli grön oas

Grönt ska prägla miljön vid Hjärups stationsområde kring den nya fyrspåriga stambanan. Byggnader och lyktstolpar på stationsbron ska gå i grönt, och längs den nedsänkta järnvägens sluttande sidor ska gröna växter klättra på vajrar.

Hjärups station ska få en grön inramning, med klängväxter på sidorna. Så här ser arkitekternas principskiss ut i kommunens förslag till detaljplan. Vyn är från östra sidan, med Jakriborg och Skanskas nya område på andra sidan om spåren. Illustration: Metro Arkitekter.
Det framgår av det detaljplaneförslag för stationsbron som nu lagts fram i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Planen är en av fem som påverkar miljön kring järnvägen. Området sträcker sig genom hela Hjärup, från Lommavägen i söder till Vragerupsvägen i norr.
Stationsbron innebär en av de största förändringarna i byns miljö sedan järnvägen Malmö-Lund invigdes 1856.
– Hjärup är planerat så att man vänder järnvägen ryggen, konstaterar Staffanstorps stadsarkitekt Thomas Lexén och syftar på det villasamhälle som växte fram öster om järnvägen på 1970-talet.
– Då trodde man att bilen var framtidens melodi, inte kollektivtrafik och järnvägen.
Men nu är det tåg som gäller. Jakriborg och Skanskas kommande bostadsområde placerar stationen och järnvägen mitt i byn.
– Nu kan ett stationssamhälle växa fram på den västra sidan, säger Thomas Lexén.
Dessutom minskar järnvägens barriäreffekt, när den grävs ner fyra meter och stationsbron skapar en bred överfart mitt i byn.
– Vi ser det som en möjlighet att skapa ett helare samhälle, säger stadsarkitekten.
Stationsbron blir 21 meter bred, och ska ge ett grönt intryck.
– Hjärup har en identitet som det gröna Hjärup, med mycket grönytor som man värnar om. Vi vill att Hjärup ska vara den gröna stationen, med så mycket grönska som möjligt på stödytorna som lutar ner mot perrongerna, säger Thomas Lexén.
Trafikverket gillar att varje station ska ha en identitet, men är inte helt sålt på idén med vertikal grönska.
– De är väldigt rädda för skötselkostnader, och vill nog helst inte ha någon grönska alls. Det kan bli aktuellt för kommunen att göra en specialuppgörelse, där vi står för skötseln. En grön inramning av stationen skulle göra mycket för kvalitén, tror vi.
Staffanstorps kommun har kämpat och vunnit vissa segrar i planeringsprocessen redan. Den breda stationsbron med plats för viss biltrafik var ingen självklarhet när det stod klart att järnvägen skulle sänkas ner fyra meter.
– Vi är med och betalar. Annars hade vi bara fått en tre till fyra meter bred gång- och cykelbro, säger Thomas Lexén.
Kommunen hoppas att bron med omgivning ska bli som ett levande torg, med caféer och andra verksamheter.
Detaljplanerna för stationsbron och övriga spårområdet ska nu ut på samråd, och då får Hjärupsborna och berörda myndigheterna framföra sina synpunkter.
Ombyggnaden av järnvägen till fyra nedsänkta spår beräknas starta 2016 och pågå till 2022.
Gå till toppen