Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Malmö stad måste erkänna och våga se att det finns osakliga löneskillnader"

Malmö stad måste erkänna och våga se att det finns osakliga löneskillnader.
Den som vill måla upp sig själv inför världen som en ledande fanbärare i jämställdhetskampen gör klokast i att först röja upp på sin egen bakgård.
Det skriver Katrin Skatt Gåvertsson, ordförande i Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

Malmös styrande kommunpolitiker har med sitt engagemang i Nordiskt forum, den stora feministiska konferens som anordnades i staden för några dagar sedan, visat prov på en berömvärd vilja att ta krafttag för jämställdhet på nationell och internationell nivå. Gott så, men nu när strålkastarljusen släckts har tiden kommit att se över hur det egentligen ser ut på den egna bakgården. När ska Malmö stad rätta sin egen personalpolitik efter de storslagna jämställdhetsvisioner som trumpetades ut på den globala scenen?
Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Många av våra medlemmar finns i kvinnodominerade akademikeryrken inom välfärdssektorn, yrkesgrupper som år ut och år in diskrimineras i löne- och karriärutveckling. För oss är jämställd personalpolitik och jämställda löner inte en dröm eller en vision som ska förverkligas om x antal år. Det är något som omedelbart måste bli verklighet.
Malmö stad arbetar strategiskt och ambitiöst med jämställdhetsintegrering av verksamheten men har en svagare ambition när det gäller personalpolitik. Medlingsinstitutet, som är en statlig myndighet, har räknat fram att de oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige är 6,1 procent. Malmö stad har i sin senaste lönekartläggning fastställt att det bland stadens drygt 20 000 anställda inte finns några osakliga löneskillnader.
Precis som många andra arbetsgivare använder Malmö stad begreppet marknaden för att förklara löneskillnader. Någon förklaring till varför det är relevant ges inte. Malmö stad använder slentrianmässigt det diffusa och svårfångade marknadsbegreppet som ursäkt. I bästa fall skulle det kunna ses som slarv eller ointresse, men troligtvis handlar det snarare om en motståndsstrategi som många arbetsgivare, medvetet eller omedvetet, tar skydd bakom när de saknar mod, vilja, och ork att motarbeta könsdiskrimineringens djupt rotade strukturer. När inga andra bortförklaringar håller kan man alltid säga att ”marknaden” tvingar fram löneskillnaderna. Då slipper man ta tag i de orättvisor som kan finnas.
Akademikerförbundet SSR menar att marknadsbegreppet måste problematiseras. Vi vill lyfta fram Uppsala kommun som ett inspirerande exempel. Efter åratal av ständiga bekymmer med att definiera vad marknaden är har kommunpolitikerna i Uppsala till slut haft modet att diskvalificera marknaden som lönepåverkande faktor. Marknaden används inte längre som förklaringsmodell i Uppsala kommuns lönekartläggningar. Akademikerförbundet SSR kräver att Malmö stad följer Uppsalas exempel.
Malmö stad måste erkänna och våga se att det finns osakliga löneskillnader. Annars kommer staden att få svåra rekryteringsproblem i framtiden. Malmö stad har redan idag svårt att behålla personal inom flera kvinnodominerade akademikeryrken. Krisen inom socialtjänsten, där erfarna socialsekreterare lämnar yrket, är ett av många tecken på det.
För att kunna göra något åt de orättvisor som kan finnas måste man se dem, erkänna dem, annars blir det omöjligt att arbeta strategiskt för att motverka dem.
Den som vill måla upp sig själv inför världen som en ledande fanbärare i jämställdhetskampen gör klokast i att först röja upp på sin egen bakgård. Akademikerförbundet SSR vill se att Malmö stad också i sin arbetsgivarroll lever upp till sina välformulerade ambitioner att ligga i framkant när det gäller jämställdhet. Börja med den egna personalpolitiken.
Gå till toppen