Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Klimatglugg” mellan forskningen och ansvariga politiker

Vi vill se politiker som visar mod och beslutsamhet och som i framtiden kan se sina barn i ögonen och svara på frågan ”Gjorde ni inget?”
Det skriver Kajsa Nerdal och Catarina Rolfsdotter-Jansson, talespersoner för nätverket Föräldravrålet.

Den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som följer i dess spår är ett unikt problem som människan aldrig tidigare ställts inför.
Varken teknik, ekonomi eller politik kan av egen kraft lösa klimatproblemen.
Bakom varje uppfinning, teori och politiskt beslut står människor. Tekniker, ekonomer och politiker av kött och blod som vill se en framtid utan klimatkaos med konflikter och lidande. I Föräldravrålet tar vi sikte på politikerna. Vi vill se politiker som visar mod och beslutsamhet och som i framtiden kan se sina barn i ögonen och svara på frågan ”Gjorde ni inget?”
Svaret ska lyda:
Jo, vi vågade agera. En dag i mitten av 2010-talet vände vinden. Från ett mycket svårt läge banade modiga och resoluta politiker från Sverige väg och tog kloka beslut om utsläppsminskningar, förnybara energilösningar och energieffektiviseringar. Det ekonomiska systemet förändrades i grunden, samtidigt som en rad innovationer och smarta uppfinningar introducerades.
Alla som bidrog till lösningarna på mänsklighetens största utmaning var människor. Människor som kände ett ansvar för kommande generationer och förde barnens och kommande generationers talan i klimatfrågan.
Föräldravrålet är en samling av fler än 11 000 pappor, mammor, bonusföräldrar, storasystrar, gudfäder och vänner som vill att alla barn, såväl i Sverige som i övriga världen, ska kunna förlita sig på att vuxna för deras talan och agerar för en bättre miljö. Alla vuxna måste ta sitt ansvar, inte minst politiker och näringslivsrepresentanter. Det sker inte i tillräckligt stor utsträckning idag. Istället finns det en ”klimatglugg” mellan vad forskning visar och hur ansvariga politiker planerar för framtiden. Så är det både i Sverige, i Europa och globalt.
Föräldravrålet tror på en mångfald av lösningar. Det finns ingen quick fix för att lösa klimatproblemen. Lösningarna ser olika ut för olika personer och på olika platser i runt om i världen.
Samhället lånar just nu av barnens resurser. Utan säkerhet och till skyhöga framtida kostnader.
Politikerna har fastnat i ”Klimatfällan”, men till skillnad från i TV-programmet ”Lyxfällan” går det inte att skicka in två experter, skriva ett kontrakt, ringa några samtal och sälja sitt överdåd på loppis för att på en månad ta sig ur knivigheterna.
Det går inte att sitta och vänta, klimatfrågan måste få fullt fokus nu. Vi kan alla hjälpa till att föra ut budskapet om det enda moraliskt riktiga; att lämna över en värld som är uthärdlig att leva i till alla uppväxande barn och generationerna som kommer efter dem.
Gå till toppen