Aktuella frågor

Debattinlägg: Replik: Att nå ett jämställt arbetsliv är ett långsiktigt arbete

Vi har gjort lönesatsningar på lågavlönade kvinnodominerade yrken. Men vi ska gå längre, angripa de oönskade strukturerna. Det skriver Carina Nilsson (S) och Martina Skrak (V), kommunalråd i Malmö med ansvar för personalpolitik respektive jämställdhet.

I Malmö samlades 20 000 feminister för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Som representanter för staden är vi stolta över att Nordiskt forum valde Malmö som värdstad eftersom det bedrivs ett omfattande jämställdhetsarbete i alla våra verksamheter. Men ordförande i Akademikerförbundet SSR i Malmö, Katrin Skatt Gåvertsson, är missnöjd med hur vi lever upp till våra ambitioner inom personalområdet (Aktuella frågor 17/6).
Att nå ett jämställt arbetsliv är ett långsiktigt arbete. Med Malmös plan för jämställd personalpolitik visar vi att det går att bedriva en aktiv jämställdhetspolitik, att viljan finns och att vi redan har kommit en bit på vägen. Vi har gjort lönesatsningar på lågavlönade kvinnodominerade yrken där 1  100 medarbetare, bland dem socialsekreterare, fick 1 000 kronor mer i månaden utöver den årliga löneöversynen. Men Malmö måste gå längre än så. Vi ska angripa de oönskade strukturer som innebär att prestationer inom kvinnodominerade yrken traditionellt värderas lägre och att män och kvinnor hålls isär i en könsuppdelad arbetsmarknad.
För att kunna göra en jämförelse av olika arbeten gör Malmö stad en arbetsvärdering. Det är ett verktyg för att fastställa vilka yrken som värderas likvärdiga utifrån svårighetsgrad även om arbetet i sig skiljer sig åt. Det involverar allt från HR-konsulter och chefer till fackliga organisationer som Akademikerförbundet SSR. Arbetsvärderingen ligger till grund för insatser och löneprioriteringar. I senaste löneöversynen framkom inga osakliga löneskillnader, men däremot en oönskad lönestruktur.
Kvinnor arbetar till stor del i skattefinansierade verksamheter inom kommun och landsting. För att kommunerna ska kunna ta sitt fulla arbetsgivaransvar krävs en regering som prioriterar välfärden framför skattesänkningar.
Vi hoppas att Akademikerförbundet SSR och andra fackliga organisationer precis som vi fortsätter rikta strålkastarljuset åt rätt håll. Det handlar om en grundläggande rättvisa – lika lön för lika arbete.
Carina Nilsson
Martina Skrak
Gå till toppen