Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Region Skåne kartlägger klimathotet

Skåne är mer sårbart än andra svenska län för klimathotet. Men Skåne är också ett område med störst klimatpåverkan.
Det är två slutsatser i en regional klimatanalys som presenteras i oktober.

Region Skåne blir först i landet att ta fram en egen regional klimatanalys som kartlägger risker och utmaningar.
Arbetet leds av Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, som på onsdag presenterar några tidiga rön vid ett seminarium i Almedalen.
– Vi är klara med analysdelen. Det gäller att klimatsäkra Skånes framtid för att undvika felbeslut och felinvesteringar. Därför måste vi veta vilka de konkreta problemen blir, säger Markku Rummukainen.
Samtidigt som ett skyfallsliknande regn dränker Visby i vatten berättar Rummukainen om hur sårbart Skåne är för klimathotet genom att ge konkreta exempel:
Skåne är särskilt sårbart för höjda havsnivåer i och med att länet har Sveriges längsta kust i förhållande till länets yta.
Falsterbonäset är ett av de områden i Sverige som löper störst risk att slås ut av en höjd havsnivå. Även Kristianstad, Sveriges lägst belägna stad, är extremt sårbart.
Ystad är en av de kommuner som drabbas av svårast erosionsproblem när havet äter upp allt större landområden.
Citytunneln i Malmö är ett unikt svenskt exempel på en nyinvestering som kan slås ut av extrema vattenstånd.
– Dessutom är Skåne som jordbruks- och skogsland känsligt för de utmaningar som kommer av varmare somrar, kallare vintrar, intensivare regn och längre växtlighetsperioder, säger Markku Rummukainen.
Han ska i det fortsatta arbetet se om det finns fler områden i Skåne som är särskilt sårbara för klimatförändringar.
Markku Rummukainen och regionrådet Anders Åkesson (MP) pekar samtidigt på en rad områden som gör Skåne till en värre ”klimatbov” än andra svenska regioner:
Skånska bönder står för större klimatutsläpp än jordbrukare i andra regioner.
Långa kuster och många hamnar gör sjöfarten i Skåne till en större miljöbov än vad den är på andra håll i Sverige.
Dessutom innebär en tät transittrafik genom Skåne att utsläppen från långtradare är värre än någon annanstans i Sverige.
– Det underlag som vi kommer att få från den här rapporten behövs för att klimatsäkra Skåne. Den visar på vad som behöver göras för att ställa om Skåne så att vi utövar så lite påverkan på klimatet som möjligt, säger Anders Åkesson.
– Region Skåne tar nu på sig ledartröjan och visar för andra regioner i Sverige vad som bör göras för att hitta ett regionalt perspektiv i klimatarbetet.
Gå till toppen