Malmö

Krav på kortärmat anmäls till DO

Tandläkarelever vill inte ha kortärmat av religiösa skäl och anmäler skolan till Diskrimineringsombudsmannen. Men skolan menar att Socialstyrelsens riktlinjer följs.

Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.Bild: Lars Ottosson (arkiv 1999)
Kaothar Alfredji, 21 år, har precis avslutat sin utbildning till tandhygienist och Tuka Khalil, 21, har två år kvar på tandläkarutbildningen. Men när de började med praktiska moment på klinik fick tjejerna problem. De måste nämligen ha kortärmad arbetsskjorta.
– Jag berättade att jag inte vill visa mina armar av religiösa skäl. Det betyder jättemycket för mig, säger Kaothar Alfredji.
– Det är obekvämt att behöva visa armarna, jag känner mig koncentrerad på det hela tiden. Det påverkar min arbetsmiljö, säger Tuka Khalil.
Lösningen, enligt duon: engångsärmar som täcker nedre delen av armen. Men det vill inte skolan köpa in.
– Vi kräver inget som inte är tillåtet, utan något som kan fungera enligt Socialstyrelsen. Varför ska man som muslimsk kvinna behöva prioritera bort en utbildning, när det finns kliniskt godkända alternativ?
Kaothar Alfredji har DO-anmält utbildningen, men säger sig ha tappat lusten för yrket efter striderna med skolan. Tuka Khalil försöker göra det bästa av situationen.
– Jag försöker vara noggrann och när det finns möjlighet dölja armarna vid manlig kontakt.
2009 förlorade en tandläkare mot Folktandvården i Stockholm för att hon inte ville bära kortärmat. Inger Andersson von Rosen, sakkunnig läkare på Socialstyrelsens smittskyddsenhet, sa under rättegången att grundregeln är kortärmat, men att man kan göra undantag.
– Våra föreskrifter säger ingenting om lösärmar. De säger att man måste göra rent upp till armbågarna före och efter varje patientkontakt.
Hälso- och sjukvårdslagen säger också att det är vårdgivarens ansvar att göra vården trygg.
– Det kan vara svårt på ett ställe där man kanske går mellan olika rum och enheter, säger Andersson von Rosen.
Omöjligt på Tandvårdshögskolan, menar Leif Leisnert, klinikchef och ordförande i tandvårdsnämnden där beslutet att inte tillåta engångsärmar togs. Vid kliniktjänstgöringen är det flera studenter per sköterska, som alltså inte kan leverera instrument till alla.
– Här måste du lämna patienten och gå till ett enskilt rum och hämta borr. Då måste du ta av och sprita. Det är inte realistiskt att du tjugo gånger under ett arbetspass ska byta ärmar.
Detta skulle ta för lång tid och inte vara hänsynsfullt mot patienterna, anser Leisnert. Men när man lämnar båset måste man alltid byta handskar och sprita sig, påpekar Tuka Khalil.
– Engångsärmar tar bara några sekunder att byta, man kan göra det samtidigt som man byter handskar. Det är verkligen tidsmässigt försumbart.
– Jag har inte gjort någon studie på det, men det är klart att det är ett visst merarbete. Vi tycker att vi följer Socialstyrelsens riktlinjer, säger Leisnert.
Gå till toppen