Skåne

Skånska röster om alliansens tågpaket

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) välkomnar alliansens förslag om höghastighetståg – liksom många andra skåningar.

Pia Kinhult, regionråd (M):

Pia Kinhult (M)Bild: Sandra Henningsson
– Det är ju ett fantastiskt genombrott för våra frågor, vi har ju ägnat ganska många år åt att arbeta med både järnvägsförbindelse, snabbare tåg och med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Så det är en väldigt rolig och positiv dag. Sedan vet vi att om vi skulle lyckas korta avstånden mellan de stora metropolerna i Skandinavien så får vi helt andra kritiska massor för forskning, näringsliv och jobbskapande. Kortar man avstånden med höghastighetståg blir det en helt annan dynamik.
Är det något du saknar i dagens löfte?
– Det är svårt att säga, vi har inte hunnit lusläsa alla dokumenten. Jag gissar att regeringen har planer på att titta på lite förenklingar kring planfrågor, alltså bygglov och hela byggprocessen, för den diskussionen har ju också förts.

Principskissen ser inte ut att gå genom Hässleholm, hur påverkar det?
– Jag skulle nog inte vilja dra den typen av slutsatser från den grova skissen som jag har sett. Vi får avvakta och se, jag tyckte det gick som ett brett streck genom hela Skåne. Det jag tycker vi ska se till att jobba för är att få en målpunkt för ESS och Max IV på Brunnshög. Får vi en ny stambana så bör det definitivt finnas en anslutning till Brunnshög.
 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö:

Bild: Lars Brundin
– Jag välkomnar att regeringen ansluter sig till de tankar kring Södra stambanan som alla partier i Skåne har haft. Det är bra att behovet av en ny fast förbindelse över Öresund tydliggörs, säger Stjernfeldt Jammeh, som läser regeringens dokument som ett stöd även för en Öresundsmetro till Köpenhamn.
– En HH-tunnel kan aldrig avlasta persontrafiken på Öresundsbron, säger hon.
 

Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande Lund:

Mats Helmfrid (M)Bild: Herman Omstedt
"Det är en satsning på bostäder och infrastruktur som kommer att kunna ge tillväxt och fler jobb i Lund och Skåne. När det gäller arbetspendlingen nämns speciellt Lund. Man säger Lund, Malmö och Helsingborg och nämner att man måste förstärka möjligheterna till arbetspendling. Det är också viktigt att höghastighetstågen kommer att gå ner till Malmö och att de därmed kommer att passera Lund också.
 

Margareta Pålsson, landshövding i Skåne:

Margareta PålssonBild: Ewa Levau
– Det här är naturligtvis positivt. Jag tror att vi har varit eniga i Skåne, tjänstemän och politiker, att vi vill ha en Öresundsförbindelse även uppe vid Helsingborg-Helsingör. Vi vet att det är tjockt på Öresundsbron och en förbindelse i den norra delen av Öresund är jättepositivt för hela Skåne. Kan vi också få ett höghastighetståg så gynnar det både utvecklingen och miljön.
– Det måste till infrastruktursatsningar som den här. Det kommer att gynna näringslivet och när näringslivet mår bra så anställer de folk och det är det som behövs i Sverige idag.
Gå till toppen