Skåne

Snabbtågens sträckning skapar konflikt

Regionpolitikerna i Skåne bildar gemensam front med de styrande i omgivande län för att påverka höghastighetsbanans sträckning.

– Vi ligger i startgroparna för att göra en sydsvensk systemanalys för hela transportsektorn. Den analysen måste vara klar i slutet av 2015 för att bli ett tungt inspel i diskussionen om nya järnvägar, säger Pontus Lindberg (M), trafikregionråd i Skåne.
Enligt vad Sydsvenskan erfar tar Lindberg inom kort kontakt med regionala makthavare i Karlskrona, Växjö, Jönköping, Kalmar och Halmstad för att skapa enighet om hur en sydsvensk höghastighetsjärnväg bör utformas.
Regeringen var i sitt beslut om höghastighetståg från Malmö till Jönköping medvetet vag om exakt sträckning.
Regeringen har visserligen valt bort Helsingborg till förmån för Malmö som sydlig slutdestination.
Men vilka orter bör snabbtågen passera på vägen från Jönköping till Malmö? Värnamo? Ljungby? Markaryd? Växjö? Tyringe? Hässleholm? Eslöv?
– Vi föredrar en lösning som är bra för Malmö och Lund och som stärker Kastrups betydelse för hela Sydsverige. Det är viktigt att ge Kastrup ett så stort upptagningsområde som möjligt, säger Pontus Lindberg.
Trafikverket gör 2014–15 en inledande studie kring höghastighetsbanan. Därefter återstår sex sju år av planering innan byggstart.
I slutet av nästa år bestäms vilka orter som hamnar längs den nya järnvägen och vilka som hamnar vid sidan av banan.
Trafikverket väljer mellan två huvudalternativ:
De kommuner som är med i Europakorridoren AB vill bygga en bana längs E 4 via Jönköping, Värnamo, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga och Helsingborg.
De orter som hör till lobbygruppen Stambanan.com vill dra höghastighetsbanan via Nässjö, Växjö, Osby, Hässleholm, Höör, Eslöv, Lund och Malmö.
Trafikverket väntas väga samman de båda förslagen genom att välja Europakorridorens linje genom Småland och Stambanans genom Skåne.
– Vi har visserligen talat oss varma för att dra den här järnvägen till Helsingborg, men Hässleholm är helt acceptabelt för oss, säger Gunnar Sibbmark, före detta moderatpolitiker från Värnamo som idag är vd för Europakorridoren AB.
Sibbmarks huvudmotståndare i tågfrågan är ingen mindre än Pontus Lindberg, som sitter på dubbla stolar eftersom han både är regionråd och ordförande för Stambanan.com.
– Att slåss mot Region Skåne och Stambanan är inget vi önskar. Det skulle bara fördröja ärendet, säger Gunnar Sibbmark.
Pontus Lindberg förordar en dragning av järnvägen genom de västra delarna av Växjö och Hässleholm. Därmed går han öppet emot Europakorridorens och Helsingborgs ståndpunkter i tågfrågan.
Just nu går Lindbergs arbete ut på att övertyga Trafikverket om att de nya höghastighetstågen bör gå på pelare genom centrala Hässleholm – och inte via en perifert belägen station i Tyringe.
– Vi vill att Trafikverket undviker externa stationslägen. Det är bättre med centrala lägen som främjar stadsutveckling. Resenärerna vill åka från stadskärna till stadskärna, säger Pontus Lindberg.
De nya höghastighetstågen väntas stanna på ett fåtal större stationer, men däremellan kan det byggas hållplatser för mindre snabbgående tåg på orter som Skillingaryd, Markaryd, Höör och Eslöv.
Banans exakta dragning lär bli en segsliten sak. Enligt de flesta bedömare lär den dras i en vid båge utanför Höör och Eslöv, möjligen också utanför Lund.
Banan byggs vid sidan av E 4 genom Småland, men kan i tätt bebyggda delar av Skåne gå på en lång upphöjd bro.

Så byggs det nya snabbtågsnätet ut

De snabbare snabbtågen ska klara farter på 320 km/timme. Höghastighetsbanorna planeras att byggas ut i fyra steg:
1. Järna–Linköping. 150 km. Byggs 2017–2024.
2. Göteborg–Borås. 60 km. Byggs 2018–2025.
3. Linköping-Borås. 175 km. Byggs 2020–2029.
4. Jönköping–Malmö. 250 km. Byggs 2022–2032.
Källa: Trafikverket
Gå till toppen