Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: Folkpartiet: "Var tredje skånsk vårdcentral stängs vid ett maktskifte"

Folkpartiet presenterar idag en rapport där partiet har analyserat hur ett vinstförbud påverkar vården i Skåne.

Höstens val innebär ett vägval. Starka krafter ropar på ett vinstförbud. Får de tillräckligt stort gehör inskränks människors möjlighet att välja vårdcentral eller skola.
Folkpartiet vill det motsatta.
Vi vill ha ett samhälle där människor själva bestämmer vilken vårdcentral de vill gå till, inte politiker.
Idag presenterar Folkpartiet Skåne rapporten ”Friheten att välja är hotad” där vi har analyserat hur ett vinstförbud påverkar vården i Skåne. Rapporten visar att var tredje skånsk vårdcentral, totalt 64, stängs vid ett maktskifte.
Alla människor har olika behov och önskemål, och en fri vilja. Därför är mångfald inom vård, omsorg och skola viktig. Och därför behövs många olika aktörer som tillsammans ser till att leverera en vård av högsta kvalitet anpassad till människors olika behov och önskemål.
Friheten att välja innebär också friheten att välja bort det man inte är nöjd med. När makten läggs i enskilda individers händer istället för hos politiker uppmuntras de som står för vården utveckla sitt servicetänkande och hur de bemöter sina patienter.
Alla de rödgröna partierna har på sina kongresser fattat beslut som i praktiken innebär att den rätt att välja vårdcentral som funnits i Skåne under en lång tid försvinner.
Tidigare har Socialdemokraterna varit öppna för att företag som levererar vård med god kvalitet ska finnas och få göra vinst, men de senaste åren har partiet svängt vänsterut. Nu slingrar Socialdemokraterna sig och försöker vara både för och emot på samma gång.
Låt oss vara tydliga; ett vinstförbud eller vinstbegränsningar innebär ett stopp för företag i välfärden och en kraftig inskränkning i den frihet att välja vård som människor har idag.
De rödgrönas förslag innebär att en dryg tredjedel av skåningarna, 450 000 människor, blir av med den vårdcentral de har valt. Östra Läkargruppen i Kristianstad, Brahehälsan i Löberöd och Laurentikliniken i Lund är exempel på vårdcentraler som skulle tvingas stänga.
Blir de rödgrönas förslag verklighet skapas en ny samhällsmodell, där politiker får mer makt över människors liv. Ett samhälle där det bara finns en skola eller en vårdcentral att välja på.
Folkpartiet är en garant för en fortsatt frihet för människor att själva få välja vårdcentral, mödravårdcentral eller annan vård.
Socialdemokraterna och vänsterpartierna ignorerar medvetet hur privata alternativ har bidragit till en sund konkurrens mellan offentliga, privata och ibland ideella aktörer.
I Region Skåne har möjligheten att välja bidragit till ökad tillgänglighet, minskade köer och en mer effektiv sjukvård. Det hade knappast varit möjligt med enbart en vårdgivare i monopolställning.
Vänsterpartiernas vägval blir än mer uppseendeväckande om man betänker att många av de vårdcentraler som patienterna själva är mest nöjda med är fristående vårdcentraler, vilket framgår av Sveriges Kommuner och Landstings årliga nationella patientenkät. I Skåne får till exempel E Ehnevids Läkarmottagning i Tomelilla och Kattens Läkargrupp i Trelleborg bra betyg i enkäten. Båda hotas av vänsterns förslag.
Det är dags att Socialdemokraterna berättar vad deras politik innebär. Vad händer med de privat drivna vårdcentralerna och mödravårdscentralerna? Vad är Socialdemokraternas besked till alla de skåningar som är listade på privata vårdcentraler? Hur menar partiet att det ska kunna finnas välfärdsföretag om de inte får gå med vinst?
Vi lovar att skåningarnas frihet att välja kommer finnas kvar om Folkpartiet ingår i en majoritet efter valet i Region Skåne.
Gilbert Tribo
Mats Persson
Gå till toppen