Aktuella frågor

Debattinlägg: Israels ambassadör i Sverige: "Hamas är problemet - demilitarisering är lösningen"

För Hamas spelar det ingen roll om kvinnor och barn dör så länge även israeler skadas. Exempelvis har 160 barnarbetare dött under byggandet av de tunnlar som nu används för att terrorisera Israels civilbefolkning.
Det skriver Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige.

Sedan sommaren 2007 styr Hamas över Gazaremsan med järnhand. Den fundamentalistiska islamistorganisationen har infört ett hänsynslöst styre där området under de senaste sju åren förvandlats till en terrorbas.
Terroristerna i Hamas gömmer sig bakom civila palestinier och utnyttjar dem som mänskliga sköldar. För att vilseleda det internationella samfundet försöker Hamas dölja sin sanna agenda bakom den palestinska saken, nämligen det uttalade målet om Israels utplånande och etablerandet av en islamistisk stat i dess ställe.
Hamas är inte en legitim politisk aktör och dess styre över Gazaremsan är inte heller lagligt. Organisationen är terroriststämplad av EU, USA, Egypten, Australien, Kanada och många andra länder. Terroristorganisationens militära styrka – ungefär 20 000 tungt beväpnade terrorister, tusentals raketer riktade mot Israels städer och byar samt dussintals tunnlar som korsar gränsen – finansieras till stor del av Iran.
Hamas största tillgång är dock dess fullständiga kontroll över Gazaremsan. De metoder som används kan liknas vid organiserad brottslighet. Hamas har tillskansat sig den ekonomiska makten genom utpressning, hot och våld.
Det hänsynslösa styret över Gazaremsan bygger på det beprövade antagandet att Israel och det internationella samfundet kommer att ta hand om befolkningens grundläggande försörjning. Därmed får Hamas fria händer att koncentrera sig på anskaffandet av vapen och utvecklandet av en terrorinfrastruktur som består av avfyrningsramper, tunnlar, skyddsbunkrar för organisationens ledare med mera. Allt sker på bekostnad av Gazabornas rätt till hållbar utveckling och välfärd.
Utnyttjandet av tusentals ton cement, avsedda för skolor och sjukhus, till att bygga tunnlar in till Israel för att genomföra terroristattacker och kidnappningar är ett av de mest flagranta exemplen på Hamas korrumperade natur och militanta avsikter.
Israel lämnade Gazaremsan 2005 och har inga anspråk på territoriet. Israels – och det internationella samfundets – önskan var att området skulle utvecklas till en fredlig granne och att palestinierna skulle kunna visa världen att de hade förmåga att utveckla territoriet till en framgångsrik ekonomi vid Medelhavets östra strand.
Två år senare, sommaren 2007, tog Hamas makten med våld och störtade den legitima palestinska myndigheten i Gaza genom att mörda och driva ut dess representanter. Sedan dess har Hamas etablerat en extremistisk och mycket förtryckande regim i Gaza.
Hamas har tystat det fria ordet, begränsat kvinnors rättigheter och drivit ut kristna. Organisationen fortsätter att bekänna sig till de mål som formuleras i dess stadga: att döda judar och utplåna staten Israel.
Hamas bryr sig inte om Gazas civila. De tvekar inte att offra palestinska liv. För Hamas spelar det ingen roll om kvinnor och barn dör så länge även israeler skadas. Exempelvis har 160 barnarbetare dött under byggandet av de tunnlar som nu används för att terrorisera Israels civilbefolkning.
Hamas bär det fulla och direkta ansvaret för den misär och det lidande som de civila utsätts för på Gazaremsan.
Det enda sättet att skydda både Gaza- bor och israeler är att demilitarisera Gazaremsan enligt de principer som fastställs i interimsavtalen mellan Israel och palestinierna, såsom även nyligen har deklarerats av EU:s alla utrikesministrar. Detta innebär att tunnlarna måste förstöras samt att Hamas och alla andra terroristgrupper som verkar i området avväpnas.
Isaac Bachman
Gå till toppen