Lund

Färgtonade Skyttelbron har öppnat

Lund har fått ett nytt landmärke. I helgen öppnade den färgstarka Skyttelbron.

Bygget av bron påbörjades i september i fjol. Syftet är att koppla samman Lunds centrala delar med det nya området Sockerbruket. Kostnaden för brobygget beräknas till totalt 40 miljoner kronor.
Bron, som är inramad av färgat glas i flera nyanser, tillåter trafik för både fotgängare och cyklister.
Än så länge tvingas man dock ta cykeln i hissen eller via cykelrännor i trappan. Den planerade cykelnedfarten mot Spolegatan är fortfarande inte ens påbörjad. Nedfartens framtid är avhängig hur exploateringen av kvarteret Spoletorp artar sig.
– Vi har fortfarande inte löst markfrågan på den östra sidan, säger Pål Svensson, servicedirektör.
Enligt Pål Svensson är planen fortfarande att det ska gå att cykla över hela bron så småningom.
– Det blir inom en snar framtid. Men när kan jag inte svara på just nu.
På bron ska det också installeras biljettautomater inom kort. Utöver Skyttelbron är nu fler nybyggen att vänta i området.
Gå till toppen