Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Skåne kräver klimatpengar från staten

Skånes kommuner har inte råd att skydda sig mot klimathot. Staten måste skjuta till pengar.

Skogsbranden i Bergslagen har satt fokus på samhällets beredskap mot naturkatastrofer. På torsdagen tillsatte statsminister Fredrik Reinfeldt en utredning för att kartlägga händelseförloppet.
– Detta är en exceptionell brand, den största i Sveriges historia. Vi måste ta reda på vad som hänt och lära av det.
Ingen kan säkert påstå att branden i Bergslagen orsakats av de globala klimatförändringarna. Däremot är experterna ense om att temperaturhöjningarna leder till fler och svårare bränder, stormar och översvämningar i framtiden.
Därför har regeringen begärt in handlingsplaner från Sveriges länsstyrelser för hur man förbereder sig för katastrofer.
Pär Persson, vattenstrateg vid Länsstyrelsen i Skåne, är en av författarna till den skånska planen.
I vår del av landet är inte bränder det stora hotet, utan översvämningar till följd av att havsnivån stiger. Enligt en analys i handlingsplanen ligger 23 000 skånska fastigheter i riskzonen att på sikt dränkas.
Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett anslag på 25 miljoner kronor. Kommunerna kan söka bidrag. Kristianstad är en av de städer som fått pengar för att bygga vallar. Vellinge med sina långa kuster är en annan kommun som ligger illa till.
– Men de statliga pengarna räcker inte på långa vägar. Det krävs miljardbelopp för att säkra Skåne mot klimathot, säger Pär Persson.
I handlingsplanen – som bygger på synpunkter från kommunerna – står det: ”Länets kommuner menar att kostnaden för att skydda samhället överstiger den egna förmågan. De önskar att staten ska ta ett större ansvar.”
– Tyvärr har regeringen sagt att enskilda markägare och kommuner ansvarar för att skydda sin egendom, säger Pär Persson.
Skydd mot klimathot innebär inte bara att bygga vallar. Det handlar om att trygga el- och telesystem, vägar och järnvägar, avloppsledningar och säkra tillgången till dricksvatten. Men också om att samordna olika myndigheters beredskap.
Hittills har Skåne förskonats från större skogsbränder. I fjor brann en mosse utanför Örkelljunga. 1992 härjades Vakö myr på gränsen mellan Skåne och Småland av en brand.
– Däremot drabbas vi i Skåne oftare av stormar som i sin tur kan ge höjda vattennivåer, säger Johan Ekermann, beredskapsdirektör på länsstyrelsen.
Det hände när stormen Sven slog till i december i fjor.
Gå till toppen