Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Den gränslöshet för arbetskraftinvandring alliansen säger sig värna har förvandlats till ett gränslöst utnyttjade av människor."

Arbetskraftsinvandring får aldrig ske till priset av dumpade löne- och arbetsvillkor och att människor lever under slavliknande förhållanden. Därför ställer Socialdemokraterna och LO krav på att företagens rekryteringar ska ske i samråd med arbetsmarknadens parter.
Det skriver Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö med ansvar för arbetsmarknad och gymnasie- och vuxenutbildning.

Tareq och Habibs arbete på en restaurang i Malmö slutade med en månadslön på 1 300 kronor och en madrass på golvet. Andrejs Lebedevs, Ernests Bostanovs och Igors Bluka svetsarbete på Stora Hammars skola i Höllviken avlönades med 16 kronor i timmen. Svenska dagstidningar har berättat om deras öden.
Den gränslöshet för arbetskraftsinvandring alliansen säger sig värna har förvandlats till ett gränslöst utnyttjande av människor.
Arbetskraftsinvandring kan inte bara utgå från arbetsgivarens behov. De regler som finns för arbetstillstånd måste slå vakt om arbetstagarnas rättigheter, det vill säga kollektivavtal och rätt lön. Dagens regelverk riskerar att vältra över alla risker på arbetstagarna och ge arbetsgivarna ett övertag. Arbetsgivare ska inte på egen hand kunna definiera hur stort behovet av arbetskraft är.
Tillsammans med LO har Socialdemokraterna tagit fram vad vi anser ska gälla vid arbetskraftsinvandring. Och vi är tydliga:
Arbetskraftsinvandring får aldrig ske till priset av dumpade löne- och arbetsvillkor och att människor lever under slavliknande förhållanden. Därför ställer Socialdemokraterna och LO krav på att företagens rekryteringar ska ske i samråd med arbetsmarknadens parter. Arbetsgivaren ska inför myndighet visa att beslutet att rekrytera har sin grund i en brist på arbetskraft.
Vi socialdemokrater vill också se en nationell handlingsplan för att få ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjande av svensk och utländsk arbetskraft.
Att, som Christer Nylander, Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson (Aktuella frågor 5/8), beskriva facket som gränspoliser synliggör partiets syn på facklig samverkan. Den är inte bara beklaglig, utan framför allt oroande.
Folkpartiets påstående att fackföreningar skapar brist på arbetskraft i syfte att driva upp lönerna är ett lågvattenmärke. Om det är partiets mening tycker jag att dess företrädare ska redovisa vem och vilka yrkesgrupper Folkpartiet anser vara överbetalda.
När arbetsmarknadens parter samråder säkerställs den svenska modellen, det vill säga att fack och arbetsgivare kommer överens i ett kollektivavtal om vad som ska gälla. Tillsammans bidrar parterna till att ordning och reda upprätthålls på arbetsmarknaden. Den svenska modellen är en samverkansform som partier från höger till vänster varit överens om och som inneburit få konflikter på arbetsmarknaden.
Det enda goda med de åsikter Christer Nylander framför är att Folkpartiets signal till kommande arbetstagare, oavsett om de rekryteras i Sverige eller annat land, blir tydlig: partiet förordar att arbetsgivaren ensidigt definierar behovet av arbete, och att samverkan mellan arbetsmarknadens parter inte har med det att göra.
Brist på relevant kompetens motiverar dagens regler, enligt Folkpartiet. Men synar man Migrationsverkets statistik grusas det argumentet. Merparten av arbetskraftsinvandrarna är säsongsarbetare inom jordbruk och bärplockning.
Arbete är inte en rättighet i dagens Sverige, istället slåss människor för sin försörjning, 492 500 personer är arbetslösa. Konkurrensen handlar inte längre om kompetens, utan om vem som kan sälja sitt arbete till lägsta lön. Vem tjänar på det?
Mångfald på arbetsmarknaden är positivt och Sverige vinner på öppenhet. Men arbetskraftsinvandring får aldrig användas för att utnyttja människor.
Andreas Schönström
Gå till toppen