Malmö

Värme och bröd hotar ål och nya gösar

Pildammarnas vatten är kraftigt försämrat jämfört med i fjol. Döda ålar är tydliga tecken på syrebrist.

Fiskaren Nisse Ekwall balanserar vid utsättningen av gös. Fisken ska äta karp, som skapar övergödning och syrebristen.Bild: Lars Brundin
Han har jämfört junis vattenprover med förra året och sett att kvävehalten är fyra gånger så hög och klorofyllhalten två gånger så hög. Värmen gör att julirapporten väntas ge ännu sämre värden.
Häromdagen såg Ola Enqvist fem döda ålar vid Pildammarna. Under nästa runda kunde han räkna till sex uppsvällda ålar som flutit upp.
– Jag har sett spegelkarpar snappa efter luft när det varit som allra varmast. Det tyder på syrebrist, säger han.
150 gösar släpptes i Pildammarna för att rena vattnet i april i år.
Om fiskens möjligheter den här varma sommaren säger Mats Ingemarsson, förbundsordförande i Svenska insjöfiskarenas centralförbund:
– Förutsättningarna har varit de sämsta tänkbara.
Han kommenterar de döda ålarna i Pildammarna så här:
– Ålar är väldigt känsliga för dålig syresättning.
Han tror att gösen som planterats in blivit väldigt stilla i värmen. Den tappar intresset för att äta och blir sämre på sin uppgift – att tugga i sig vitfisk som karp som bidrar till övergödningen i dammarna.
– Finns det döda ålar kan man nog utgå från att några av gösarna dött. De mindre klarar sig bättre.
De som planterade in gös räknade med en hundraprocentig överlevnad efter transporten från Bolmens svala djup. Under den närmaste tiden efter inplanteringen beräknas mellan tre och fem procent av fisken ha dött. Hur läget är nu är det ingen som vet.
De gösar som lever simmar omkring under guppande döda, uppsvällda, råttor som sköljts ut ur Malmös avloppssystem efter skyfallet. De råttor som inte kunnat plockas upp från land tas med båt nästa vecka.
En mer permanent förorenare av Pildammarnas vatten är fågelmatningen.
Naturvårdaren Ola Enqvist såg själv på avstånd, utan att kunna förhindra det, hur en man tömde en hel sopsäck med bröd direkt i vattnet.
– Jag tror de kommer från bagerier eller restauranger. Bröd i vattnet är inte alls bra. Det förbrukar syret i vattnet, säger han.
Ska barnfamiljer med brödrester låta bli att mata fåglarna?
– Man ska mata fåglarna på land. Gässen kommer upp och äter. Häller man det i vattnet sjunker hälften till botten. Många femliterspåsar blir till slut en sopsäck, säger han.
Fiske med nät i Pildammarna planeras i höst för att förbättra vattnets kvalitet genom att reducera antalet karpar. Det ger också besked om hur gösen klarat sig.
Gå till toppen