Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Hans Rorsman

Hans Rorsman, professor emeritus, Lund, har avlidit i en ålder av 84 år. Hans närmaste är barnen Dan, Ia och Tina med familjer.
Hans Rorsman.Bild: Hudkliniken, Lund
Hans Rorsman kom från histologiska institutionen till hudkliniken i Lund 1955. Han disputerade 1962 och blev docent i dermatologi-venereologi samma år. 1972 utnämndes han till professor i dermato-venereologi vid Götebors universitet och 1974 vid Lunds universitet, en befattning han stannade kvar vid till pensioneringen 1995. Tjänsten var förenad med en befattning som överläkare vid hudkliniken i Lund där han också under många år var klinikchef. Han var även under tre hela ämbetsperioder chefsläkare vid Lunds Universitetssjukhus. Universitetet i Lund utnyttjade också hans organisatoriska begåvning, bland annat som prodekanus.
För att bli en skicklig dermatolog fordras ett speciellt medfött visuellt igenkännandets minne. Hans Rorsman hade begåvats med detta i hög grad. Detta kom inte bara patienterna till gagn utan bidrog också till att göra hudkliniken i Lund till en synnerligen stimulerande arbetsplats för etablerade och blivande dermatologer. För 42 år sedan skrev Hans Rorsman första versionen av sin lärobok i dermato-venereologi för medicine studerande. Denna har varit lärobok och uppslagsverk för generationer av läkare i stora delar av Sverige och har återkommit i sju upplagor. I den åttonde upplagan, som utkom 2012, deltog Hans Rorsman inte aktivt själv i arbetet, men boken fick nu namnet Rorsmans Dermatologi Venereologi för att hedra upphovsmannen.
Hans Rorsmans forskning har huvudsakligen varit av grundforskningskaraktär men med stark koppling till patienter. Han hade en sällsynt analytisk förmåga att se samband mellan resultat redan i ett obearbetat råmaterial. Hans forskning på malignt melanom tillhörde under många år ett av Cancerfondens mest högprioriterade projekt. Lund räknades, jämte Harvard University och Yale University, som ett av tre ledande världscentra inom pigmentforskningen. Det finns inom pigment- och melanomforskningen två ytterligt prestigefyllda pris, dels Seiji Memorial Award och dels Myron Gordon Award. Hans Rorsman har tilldelats båda.
Hans Rorsmans vetenskapliga produktion rymmer mer än tvåhundra arbeten. Han var Honorary Member i Society for Investigative Dermatology och Honorary Member i European Society for Dermatological Research och hedersmedlem i flera nationella dermatologiska societeter. Han har tillhört The International Committee of Dermatology, som är en sammanslutning av alla världens dermatologsällskap och som dessutom är WHO:s expertorgan för hud- och könssjukdomar. Under den tid han som skattmästare skötte den ekonomiska förvaltningen för kommittén tillkom internationella dermato-venereologiska utbildningscentra i bland annat Tanzania.
Hans Rorsman hörde sålunda till en av de främsta inte bara inom svensk dermato-venereologi utan han var också en högt aktad dermatologisk ledargestalt internationellt. Hans kontakter och arbete ute i världen kom även hans adepter och medarbetare till stor glädje och nytta. Men det som vi, hans seniora medarbetare, kanske mest kommer att minnas av våra gemensamma år på hudkliniken i Lund är de dagliga, informella kontakterna med Hans och våra regelbundna möten och konferenser under Hans ledning. Vi minns våra kaffestunder i biblioteket, där vi fick njuta av en kulturpersonlighet med stort intresse för litteratur, konst, musik, natur och resor. Han var en eminent, humoristisk berättare, som frikostigt delade med sig av sina upplevelser och sin allmänbildning. Vi saknar en aktad kollega och kär vän.
Alf Björnberg, Ove Bäck, Christer Hansson och Eva Tegner
Gå till toppen