Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Malmö kan bli föregångsstad när det gäller hållbart lärande"

Lärande för hållbar utveckling måste få genomslag i alla skolor – även i friskolor. Det skriver Emelie Nilsson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Malmö.

På Modellskolan får elever och lärare prova på hållbarhet i praktiken genom att bland annat lära sig om odling, skriver Emelie Nilsson.Bild: Leif R Jansson / TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Åren 2005–2014 är årtiondet som FN har pekat ut som den period då lärande för hållbar utveckling ska bli en självklar del av skolan.
Fortfarande saknar dock en stor del av kommunerna strategier och särskilda resurser riktade till arbetet med hållbar utveckling i skolorna. Hos lärare finns stora kompetensbrister och många lärare anser att hållbarhet är en särfråga som enbart rör naturkunskapslärare.
Skolverket har ännu inget specifikt uppdrag för lärande för hållbar utveckling och politisk vilja för att satsa på LHU tycks brista i Sverige.
Som miljötillståndet ser ut idag kommer vi att lämna över en värld till våra barn med en pågående artutrotning som är i nivå med den som fanns under större massutdöenden i historien. Vi kommer att lämna över en värld med effekter från klimatförändringar i form av stigande havsnivåer, ökade väderkatastrofer och risk smittspridning. Vi kommer att lämna över ett Sverige där 14 av de 16 miljökvalitetsmål som vi hade föresatsen att nå inom en generation, fram till 2020, inte kommer att vara uppnådda.
Vi måste därför ge våra barn insikt om miljötillståndet och verktyg för att klara framtidens problem, men samtidigt ge dem framtidstro om att en hållbar utveckling är möjlig.
Att ge våra barn handlingskraft innebär att vi måste ge dem kunskap, möjligheter och motivation. Det kan vi göra genom lärande för hållbar utveckling.
Malmö stad har varit ett föredöme genom att avsätta flera miljoner kronor per år till lärande för hållbar utveckling. Malmö stad har även startat samarbetsprojektet Modellskolan på Malmö latinskolan tillsammans med Naturskyddsföreningen och Malmö högskola.
Modellskolan är precis som det låter tänkt att bli en modell för hur andra skolor kan integrera LHU i hela utbildningen.
I en enkätundersökning som genomförts av Naturskyddsföreningen framgår att engagerade lärare och ett tydligt ledarskap från rektorer är några av de viktigaste verktygen för att implementera lärande för hållbar utveckling. Detta kräver kompetensutveckling hos aktiva lärare och att LHU blir en tydlig del av lärarutbildningen.
Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling är inget nytt utan finns inskrivet i läroplanen, i kursplaner och i skollagen.
Enligt skollagen ska varje elev efter genomgången grundskola ”ha fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” samt ”ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”.
Kommunerna har idag ansvar för skolorna men trots att skollagen och läroplanen är densamma skiljer sig kvaliteten mellan olika huvudmän och olika skolor. Detta innebär att kommunernas ambition när det gäller lärande för hållbar utveckling blir avgörande för genomslaget i skolorna.
Malmö har chansen att bli en föregångsstad i Sverige när det gäller hållbart lärande i skolan. Men då kan vi inte sluta här. Vi måste fortsätta öronmärka pengar till lärande för hållbar utveckling. Vi måste låta andra skolor inspireras av Modellskolans arbete och vi måste bli bättre på att följa upp resultaten av satsningarna.
På Modellskolan får elever och lärare prova på hållbarhet i praktiken genom att lära sig om odling, solceller och att vistas i naturen.
På Malmö latinskola arbetar man i samarbetsprojektet målmedvetet och organiserat med att ta sig an riktiga utmaningar och frågeställningar för en hållbar utveckling. Skolans ledning och lärare ställer sig bakom det givna uppdraget i styrdokumenten att utbilda för en hållbar utveckling, vilket för eleverna i praktiken innebär ämnesövergripande och verklighetsbaserade projekt där de får utforska och formulera vad som krävs - av politiker, näringsliv och medborgare - för att få den framtid eleverna själva önskar. Och som de har rätt till.
Naturskyddsföreningen i Malmö genomför just nu en miljömärkning av politiker. För att bli miljömärkta måste politikerna skriva under ett vallöfte om att fortsätta satsa på lärande för hållbar utveckling.
Lärande för hållbar utveckling måste få ett brett genomslag. Satsningen måste gälla alla skolor – även friskolor. Det ska inte spela någon roll vilken lärare elever har eller vilken skola de går på.
Emelie Nilsson
Gå till toppen