Sverige

Skånskt dödsfall efter svin-MRSA

Det första och enda svenska dödsfallet i blodförgiftning orsakad av svin-MRSA inträffade i Skåne 2012.
Men hittills har smittan inte fått fäste här, vare sig bland grisar eller människor.

Den dödliga "superbakterien" MRSA.Bild: Håkan Lindgren/Scanpix
Sedan 2006 har det i Sverige bara rapporterats 27 personer som varit smittade av den specifika svinbakterien som är vanlig i Danmark. Och bara en enda smittad gris.
Men av de smittade fanns nästan alla, 20 personer, i Skåne. Någon av dem var inflyttad från Danmark, de övriga hade fått bakterien i andra länder. Ingen hade haft kontakt med djurbesättningar.
På Smittskydd Skåne följer man den snabba spridningen av svinbakterien i Danmark med viss oro.
– Men just nu har vi har inga signaler om en smittspridning av MRSA CC398 i Skåne, och vi ser inget akut hot mot sjukvården, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.
– Tjugo fall av svin-MRSA är ändå en försvinnande liten andel av de totalt 3 176 MRSA-smittade som vi haft i Skåne sedan 2006.
Det som är allvarligt med utvecklingen i Danmark är att 38 procent av MRSA-fallen hos människor nu är av den variant som är vanlig bland svin. I Sverige är ingen MRSA-stam så dominerande, påpekar Eva Gustafsson.
– Så man kan säga att svin-MRSA är en väldigt "framgångsrik" bakterie, säger hon.
– Det som skulle vara riktigt farlig är om vi skulle få in den bakteriestammen i de svenska svinbesättningarna - då skulle den bli ett hot.
Stränga karantänsbestämmelser vid import av avelsgrisar och sperma har hittills hållit smittan ute från svenska grisgårdar.
Enligt Jordbruksverket har bara ett enda fall av svin-MRSA upptäckts i trynet på en svensk gris.
Men den undersökningen gjordes 2010, i år ska en ny kartläggning göras.
För att försöka hålla resistenta bakterier ute från svenska sjukhus skärptes smittskyddsrutinerna i mitten av 00-talet för patienter som nyligen har vårdats på sjukhus utomlands. Även om det bara var i Köpenhamn.
– För att vara på den säkra sidan behandlar vi alla lika om det finns misstanke om att patienten bär med sig MRSA. Det är samma screening för de nordiska länderna, som för exempelvis Spanien, säger Eva Gustafsson.
– Det finns ju inget system för att hålla koll på när MRSA-utbrott sker på enskilda sjukhus, påpekar hon.
Gå till toppen