Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Utlys en folkomröstning om vad som ska ske med Barsebäcksudden."

Utlys en folkomröstning om vad som ska ske med Barsebäcksudden. Lägger de flesta sin röst på att udden ska användas till bostäder och rekreation kan statens företrädare välja att lyssna – i demokratins namn.
Invånarnas önskan kan stå mot ett riksintresse.
Det skriver en grupp invånare från olika orter i Kävlinge kommun.

Kävlinge kommuns planer på ett helt nytt bostadsområde innebär att landskapet på en mycket framträdande plats mitt i Öresundsregionen förändras i grunden. Det kan få stor inverkan på kommunens struktur och ekonomi under mycket lång tid framöver, skriver en grupp invånare från Kävlinge kommuns olika orter.Bild: Lars Dareberg
Sedan Barsebäcksverket stängdes för ganska många år sedan har olika vindkraftsbolag haft idéer om att använda Barsebäcksudden som anslutningspunkt för havsbaserade vindkraftsparker.
Kävlinge kommun presenterade i fjol en plan för udden med ett nytt område på 3 000 bostäder. Det innebär stora satsningar på sådant som gator och kommunikationer, men också att antalet invånare i ett slag skulle öka med ungefär 25 procent.
Ett så stort samhälle kräver kraftigt utbyggd service, till exempel skola, barnomsorg och äldreomsorg, men skulle förmodligen också med tanke på det havsnära läget attrahera människor med relativt höga inkomster som skulle kunna tillföra kommunen ett betydande skatteunderlag.
De politiska partierna i Kävlinges kommunfullmäktige har olika åsikter när det gäller ett nytt bostadsområde på udden. Några vill att udden ska bli ett forskningscenter med energi- och miljöinriktning i samverkan med bland annat kraftbolagen och ESS i Lund. Andra vill som sagt ha ett nytt bostadsområde.
Eon och staten, genom länsstyrelsen, är emot att udden bebyggs med bostäder. De menar att den ska fortsätta vara ett riksintresse för energiproduktion.
Nyligen har dessutom Mark- och miljööverdomstolen gett kommunen bakläxa när det gäller det mellanlager för radioaktivt rivningsavfall som Barsebäcks Kraft vill uppföra på udden på obestämd tid. Det betyder att kommunen ska bevilja Eon ett permanent bygglov för ett mellanlager för radioaktivt avfall. Något som kommunen befarar omöjliggör planerna på bostadsbebyggelse och nu försöker undvika genom att ändra detaljplanen för området.
Kävlinges kommunfullmäktige borde i det här läget utlysa en folkomröstning om vilken inriktning kommunen ska driva när det gäller Barsebäcksudden. Det ena alternativet skulle kunna vara boende och rekreation, till exempel ett nytt samhälle med rekreationsmöjligheter för allmänheten i form av badstränder och besöksmål. Det andra alternativet skulle kunna vara fortsatt energiverksamhet, till exempel en forskningsanläggning för energiproduktion.
Mot en folkomröstning kan invändas att det inte är kommunen som bestämmer vad som ska hända på Barsebäckudden. De som hävdar det påpekar att staten redan har reserverat udden som ett riksintresse för energiproduktion och att kommunen inte äger marken. Men den som resonerar så missar poängen.
Lägger de flesta sin röst på inriktningen boende och rekreation kan ju statens företrädare med regeringen i spetsen välja att i demokratins namn lyssna. Till detta kommer att kommunerna har planmonopol. Det betyder att det faktiskt är varje kommuns uppgift att bestämma hur marken i kommunen ska användas.
En annan invändning mot en lokal folkomröstning är att risken är stor för lågt valdeltagande om den inte samordnas med allmänna val. Visst kan det vara så, men om en folkomröstning måste vänta till nästa allmänna val, 2018, finns det risk för att politikerna i Kävlinge inte orkar eller kan stå emot det yttre trycket från stat, kraftbolag och andra intressenter på fortsatt energiverksamhet. Det skulle i så fall innebära att det då inte finns något kvar att rösta om.
Det finns många argument för en kommunal folkomröstning. Kävlinge kommuns planer på ett helt nytt bostadsområde innebär att landskapet på en mycket framträdande plats mitt i Öresundsregionen förändras i grunden. Det kan få stor inverkan på kommunens struktur och ekonomi under mycket lång tid framöver.
Man ska heller inte underskatta symbolvärdet och kommuninvånarnas självbild beroende på vilken verksamhet som bedrivs på udden – hur de förändringar som sker påverkar hur invånarna upplever att bo just i Kävlinge.
Många intressenter utanför Kävlinge kommun har åsikter om Barsebäckuddens framtid. Med all rätt. Men vi anser att kommunens invånare också har rätt att säga sin mening. Därför uppmanar vi nu Kävlinges fullmäktige att utlysa en kommunal folkomröstning om uddens framtid.
Vi uppmanar också Kävlinge kommunfullmäktige, men även staten och Eon, att efter bästa förmåga se till att båda alternativen för Barsebäckuddens framtid är möjliga tills en folkomröstning kan hållas.
 
Olov Mattsson, Vikhög
Petter Oscarson, Barsebäck
Helena Kurki, Hofterup
Stefan Jacobsson, Furulund
Rolf Runnberg, Barsebäcks hamn
Eva Sjöblom, Löddeköpinge
Jan Spjuth, Sandskogen
Lars Andersson, Kävlinge
Hans Persson, Dösjebro
Gå till toppen