Aktuella frågor

Debattinlägg: "Ta ansvar istället för att varna för att syriska flyktingar i Sverige ska bli välfärdsturister i Danmark"

Vi européer är skyldiga att visa solidaritet med vuxna som fått se sina barn begravas levande och barn vars föräldrar avrättats.
Det skriver EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och hennes partikamrat Mats Persson, regionråd i Skåne och riksdagskandidat.

Danmarks socialdemokratiska justitieminister Karen Hækkerup är oroad över den svenska flyktingpolitiken. Uppbackad av oppositionen i det liberala partiet Venstre och Dansk Folkeparti varnar hon för att syriska flyktingar i Sverige ska bli ”välfärdsturister” i Danmark. Men istället för att se hjärnspöken borde Hækkerup se till att Danmark tar det ansvar som krävs för att hjälpa människor som flyr undan krig och förtryck.
Vi européer är skyldiga att visa solidaritet med vuxna som fått se sina barn begravas levande och barn vars föräldrar avrättats.
Prognoser från Migrationsverket visar att närmare 80 000 asylsökande tar sig till Sverige i år, framför allt från Syrien och Irak. Det är en viktig insats som vi är stolta över – och samtidigt en utmaning för svenska kommuner som på kort tid ska ordna bostäder och skolgång för många nyanlända.
Men det stora problemet är inte att Sverige tar emot för många flyktingar, utan att andra länder i Europa tar emot för få. Sex av de 28 EU-länderna tar emot nästan 80 procent av de flyktingar som kommer till EU. Sverige tar emot flest asylsökande per capita, medan Danmark kommer på nionde plats med bara en femtedel så många. Denna skillnad i ansvarstagande är inte acceptabel.
De stora flyktingströmmarna är en utmaning för Europa. Ska vi lyckas hantera den största flyktingkrisen på årtionden krävs ett stort mått av solidaritet – i Norden och mellan EU-länderna. Det handlar inte om att avlasta Sverige och andra länder som tar ett stort ansvar, utan att gemensamt se till att fler människor som flyr krigets fasor får möjlighet till en fristad i Europa – genom högre ambitioner för vidarebosättning och asyl.
Den som får permanent uppehållstillstånd i Sverige idag kan bli medborgare om fem år. Nu varnar danska politiker för att dessa nya svenskar ska resa över Öresund och snylta på det danska välfärdssystemet. Precis samma populism hörde vi inför det danska Europaparlamentsvalet i våras då rumäner och bulgarer var i skottgluggen, eller när danska regeringen 2011 ville sätta upp nya gränskontroller mot Sverige och Tyskland. Här går en djup klyfta mellan Sverige och Danmark i synen på rörlighet.
Sverige har en lång tradition av human asylpolitik, som idag kombineras med världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring. Exempelvis är de framgångsrika svenska IT-företagen beroende av indiska ingenjörer. Sverige valde också att öppna arbetsmarknaden fullt ut för nya EU-medborgare 2004 och 2007 – i motsats till Danmark och många andra EU-länder. Det har visat sig vara ett lyckokast.
Svensk sjukvård och omsorg bemannas till stor del av människor med invandrarbakgrund och av personal från de nya EU-länderna. Erfarenheten av att ta emot flyktingar från krigets Balkan på 1990-talet visar att de som då flydde nu bidrar till tillväxt och välfärd i Sverige. De EU-migranter som kommit till Sverige sedan 2004 jobbar och bidrar till välfärden – någon ”välfärdsturism” har inte förekommit.
Men varför väljer vi denna väg? Dels för att människor väljer att fly till Sverige. I bred politisk enighet väljer vi att ta emot många av de människor som kommer hit för att få skydd. Dels för att öppenhet, invandring och rörlighet bevisligen bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd.
Sverige och Tyskland ligger i den absoluta EU-toppen när det gäller invandring. Tillsammans är vi med och toppar sysselsättningsligan i EU och har bland unionens starkaste ekonomier.
Flyktingvågen från Syrien och Irak kommer att leda till att tiotusentals människor blir nya svenskar. Svenskar med erfarenheter, utbildning och framtidsplaner som arbetar, betalar skatt och bygger välståndet i Sverige – eller i Danmark om de så vill. Framtiden kommer att visa att öppenheten vinner och den vulgära retoriken om ”välfärdsturismen” än en gång kommer på skam.
Birgitta Ohlsson
Mats Persson
Gå till toppen