Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: Fi: "Vi har fått Malmöbornas mandat att driva en tydlig feministisk och antirasistisk politik."

Feministiskt initiativ har tredubblat sitt stöd i Malmö.

Vi har fått Malmöbornas mandat att driva en tydlig feministisk och antirasistisk politik.
För Feministiskt initiativ är ekonomi, politik och organisation inte mål i sig utan verktyg för att uppnå politiska visioner. Vi kommer att göra det genom att stödja den rödgröna majoriteten i Malmö: S, V och MP.
1. Vi vill att Malmö inför ett kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter, som främjar Malmöbornas tillgång till hälsa, miljö, fritid, skola liksom att invånarna ska delta i samhällslivet. En viktig del i kommunalrådets arbete är att motverka och synliggöra hur diskriminering påverkar människors livsvillkor. Ett kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter är ett unikt förslag i Sverige. Ingen kommun har ännu tagit ett sådant steg. Här är en chans för Malmö att ta täten i fråga om jämlikhet och mänskliga rättigheter.
2. Vi vill att Malmö tillgodoser alla invånares behov och inte bara stadens svenska medborgares. Samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan myndigheter och individer, grupper och organisationer som arbetar med flykting- och migrationsfrågor måste stärkas. Kunskapen kring dessa frågor måste nå in i politiken. Kommunen måste också arbeta för att alla Malmöbor får en bättre livssituation och blir bättre bemötta. Alla människor, oavsett medborgarskap, har rätt till icke-diskriminering och tillgång till mänskliga rättigheter.
3. Vi vill att kommunen erkänner allas rätt till bostad. Det är en mänsklig rättighet och inskriven i Sveriges grundlag. En bostad är inte en vara på en marknad. Ett hem är ett grundläggande villkor för trygghet och något som inte kan väljas bort. Kommunen måste ta sitt ansvar för att det finns bostäder till alla på allvar. Olika typer av livsvillkor måste inkluderas i planeringen av bostäder, och inte främst köpstarka gruppers. För att skapa en jämlik bostadssituation måste de diskriminerande strukturer som styr byggande och tillgången till bostäder brytas.
4. Vi vill ha en avgiftsfri kollektivtrafik och göra Malmö tillgängligt för alla. För många är kollektivtrafiken en förutsättning för att delta i samhällslivet, ha en aktiv fritid, ta sig till arbetet eller skolan och ta del av samhällets service. Den är därför en viktig del av arbetet med mänskliga rättigheter. Kollektivtrafiken knyter samman kommunen och är också ett redskap i arbetet mot segregation. Avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik för alla oavsett livsvillkor som kön, klass, funktionalitet är feministisk politik, särskilt med tanke på att knappt hälften av Malmös invånare har tillgång till bil. För ett tillgängligt och hållbart Malmö är det nödvändigt att kollektiva transportlösningar, cyklister och fotgängare står i fokus för stadsplaneringen.
5. Vi utmanar den rådande synen på arbete som det viktigaste i en människas liv. En arbetstidsförkortning minskar ohälsan, tidsbristen och överkonsumtionen i dagens samhälle. Malmö kommun bör, likt Göteborgs kommun, gå i bräschen för en förändring genom att införa sex timmars arbetsdag i den egna verksamheten. Det är ett sätt för Malmö kommun att jobba för mänskliga rättigheter som hälsa, fritid och rätten till arbete med sunda och goda arbetsvillkor. Feministiskt initiativ vill också genomföra pilotprojekt med basinkomst där grupper av kommuninvånare tilldelas en grundinkomst utan krav på motprestation. Genom en basinkomst får människor ekonomisk trygghet och oberoende. Med tanke på den mängd obetalt arbete som utförs idag är risken att en basinkomst passiviserar människor liten. Tvärtom tror vi som förespråkar den modellen att det genererar aktivitet av den typ som samhället behöver.
Feministiskt initiativ mobiliserar den längtan som finns efter förändring i riktning mot ett jämlikt samhälle. Vår utgångspunkt är mänskliga rättigheter och det kommer vi att driva i Malmö kommunfullmäktige.
Vår politik har utformats av engagerade samhällsinvånare, vi för fram ett medborgarskap som inte är kopplat till arbete och nationalitet utan till den stora kraft som finns i att vara människa.
Linda Hiltmann och Katerin Mendez
Gå till toppen