Lund

Fler spädbarn MRSA-smittade

Ansvariga läkare pekar ut dubbelrummen som en väsentlig del av problemet och fler barn kan komma att drabbas.

Bild: Ibrahim Usta/AP
– Det finns ingen annan specialitet inom sjukvården – varken medicin, kirurgi eller annan – som drabbas så ofta av utbrott som neonatal. Enkelrum måste till, säger Eva Melander, hygienläkare på Skånes universitetssjukhus Sus.
Det första av de senaste fallen konstaterades i början av veckan. Barnet isolerades och nya resultat från odlingsprover igår visade först att även rumskamraten smittats. Senare bekräftade sjukvården att ett tredje barn, som vårdas i ett angränsande rum, också bär på MRSA.
Ansvarig barnläkare Ola Hafström säger att sekretessregler förbjuder honom att gå in på hur barnen mår "ens i allmänna ordalag".
Hur ser du på risken för att fler barn kommer att smittas?
– Under tiden smittan begränsas finns det alltid en risk att den sprids. På vår avdelning handlar det mycket om blöjor och navlar, säger han.
På neonatalklinikens intensivvårdsavdelning vårdas för tidigt födda barn från hela södra sjukvårdsregionen, det vill säga Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra delen av Halland.
– Allt hos barnen är så omoget att de suger åt sig bakterier via andningsvägar, hud och tarmar, säger Eva Melander.
Hon pekar på att neonatalkliniken har skärpt hygienrutinerna och även inskärpt betydelsen av god hygien hos föräldrarna.
– Men det är svårt att fullt ut klara hygienen när de fysiska förutsättningarna inte finns. Barnen måste vårdas i egna rum, säger Eva Melander.
Rutinerna för smittspårning har stramats upp i Lund sedan de nya fallen konstaterades på onsdagen. Mot tidigare en gång tas nu odlingsprover två gånger i veckan. Dessutom tas odlingsprover på alla barn som går hem, på personal, föräldrar och utrustning.
Ola Hafström säger att utbrottet i Lund leder till att barn styrs över till neonatalavdelningen i Malmö där det också finns intensivvård.
Ansvarig regionpolitiker Stefan Lamme (M) har tidigare sagt till Sydsvenskan att frågan om enkelrum inte blir löst innan Sus finns i nya byggnader.
Gå till toppen