Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Huvudkandidat krävs på svar om yttrandefriheten

Professor emeritus Ulfur Arnason fråntogs med omedelbar verkan sin arbetsplats vid Universitetet efter intern kritik mot egna ledningen. Ansvarig för beslutet var Torbjörn von Schantz. På fredag kan han föreslås bli ny rektor för Lunds universitet.
– Det var en extremt känslig fas i institutionens förändringsarbete, säger von Schantz.

– Ge tillbaka Arnason nyckeln och återupprätta hans heder, kräver Magnus Zetterholm, en av grundarna till Academic Rights Watch, som värnar akademisk frihet och yttrandefrihet.
Ulfur Arnason protesterade mot nedskärningar på biologiska institutionen (se fakta). I ett brev kritiserade han ledningen för att vara jävig och okunnig, varpå han slängdes ut från institutionen. Arnason beskrevs som en psykosocial arbetsmiljöbelastning.
Ansvarig för beslutet var Torbjörn von Schantz, då dekan för naturvetenskapliga fakulteten. På fredag väntas Universitetsstyrelsen föreslå regeringen att utse honom till ny rektor för Lunds universitet. Lärare, studenter och övrig personal har redan röstat fram honom som sin huvudkandidat.
Magnus Zetterholm tycker att von Schantz bör klargöra var han står när det gäller yttrandefrihet.
– Von Schantz verkställde beslutet om att slänga ut Arnason. Om han inte visar att han faktiskt har ändrat uppfattning så har vi en rektor där medarbetare kan tolka signalerna som att det är en repressiv kultur som gäller. Råder det tvivel om rektor står för ett fritt universitet där intern kritik är tillåten – då har vi ett bekymmer, säger Magnus Zetterholm.
I en intervju på Universitetets webbplats, som refereras i boken ”Slutet på yttrandefriheten”, kommenterade von Schantz den JK-anmälan som gjordes: ”Beträffande JK-anmälan så tar jag hellre en fällande dom än att jag med passivitet tillåter en mobbningskultur.”
– Det är anmärkningsvärt. Här ställer sig von Schantz över lagen. Ofta tas arbetsmiljöproblem till intäkt för att tysta medarbetare som uttrycker kritik, säger Magnus Zetterholm.
Torbjörn von Schantz säger idag att Arnasonfallet var en ”olycklig händelse”.
– Inte minst för honom själv, men med den information vi hade och det läge som var så ser jag inte annorlunda på det idag. Det var en extremt känslig fas i institutionens förändringsarbete som allvarligt hotades av brevets innehåll, när det gällde personliga summerande omdömen om folk på hans institution.
Ska man inte kunna föra fram kritik även i en ”känslig fas”?
– I princip ska man kunna göra det. Jag är själv en väldigt kritisk person, men det var olika intressen att väga mot varandra. Jag erbjöd honom en dialog efteråt för att han skulle kunna flytta tillbaka men det var han inte intresserad av.
Du sade ”Beträffande JK-anmälan så tar jag hellre en fällande dom än att jag med passivitet tillåter en mobbningskultur.” Ställer du dig över lagen?
– Det var väl ett uttalande i stridens hetta. Vad jag stå för idag är att jag inte med passivitet vill bidra till en mobbningskultur.
Om du blir ny rektor – hur ser du på yttrandefriheten?
– Den är ju självklar, men det finns avigsidor med hur vi beter oss mot varandra på arbetsplatser som gör att många far illa av baksidan av den totala yttrandefriheten.
Ulfur Arnason har drivit frågan i alla tänkbara rättsinstanser, men ingen har slagit fast att Universitetet har gjort fel. Att han skulle ha bedrivit mobbningskultur säger han är ”befängt”. Han säger att han har pekat på hur ledningen har undantagit egna områden från bedömningar, för att istället säga upp mer meriterade forskare.
– Kan man vara mer jävig när man får befogenhet att bedöma fyra instanser varav två är ens egna? Sakfrågan har aldrig diskuterats varken av rektor eller dekan.
Gå till toppen