Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Så var chatten med Magnus Zetterholm om yttrandefrihet på Lunds universitet

Magnus Zetterholm, docent i Nya testamentets exegetik och grundare av Academics Rights Watch, chattade med Sydsvenskans läsare om yttrandefriheten på Lunds universitet.

Magnus Zetterholm, docent i Nya testamentets exegetik.Bild: Privat

Sydsvenskan: Hej och välkomna till chatten med Magnus Zetterholm, forskare vid Lunds universitet och grundare av Academic Rights Watch, en organisation som värnar om yttrandefriheten vid universitet och högskolor. Jag som modererar chatten heter Cecilia Nebel och är reporter på Sydsvenskan. Hur högt är det i tak på Universitetet? En undersökning från 2012 visar att 40 procent av medarbetarna vid Lunds universitet inte vågar kritisera internt av rädsla för att det ska slå tillbaka mot dem själva. Varför är det så?

13:53, 18 September 2014

 

Fluffigt Monster: Hur ser du på Muhammedkarikatyrerna och liknande? Mer specifikt: Hade Lunds universitet backat och inte visat bilder av Muhammed ifall en sådan situation uppstod?

Magnus Zetterholm: Personligen är jag störsra möjliga yttrandefrihet vilket bl.a. innefattar rätten att driva med religion. Jag hoppas att LU hade publicerat men jag tro inte de hade gjort det.

14:04, 18 September 2014

 

Tom Ryltenius: Hur har någon mage och hjärna att ställa upp i detta rektorsval trots att oerhört många initierade vet att han, Torbjörn v Schantz var en av huvudförövarna i det grova övergreppet på person och yttrandefrihet vid Lunds universitet och följaktligen i Sverige?

Magnus Zetterholm: Det är nog en fråga som rimligen bör ställas till von Schantz.

14:05, 18 September 2014

 

Sydsvenskan: Detta är en chatt som handlar främst om yttrandefrihetsfrågor och debattklimatet vid våra universitet och högskolor.

14:08, 18 September 2014

 

Ove: Jag vet att det finns ilska och frustruation över de ekonomiska indragningarna på olika institutioner inom LU pga finansieringen av ESS. Men öppet vågar ingen kritisera ESS. Kan detta bero på att man inte vill förlora ytterligare forskningsanslag m.m.

Magnus Zetterholm: Jag antar att det beror på en generell ovilja att kritisera universitsledningen. Fallet Arnason visar ju med önskvärd tydlighet vad som då kan hända. Det är precis av detta skäl som det är så olyckligt att det råder tveksamhet bland medarbetarna om vad man får säga. Det är nog svårt att avancera inom universitetsadministrationen om man uttrycker kritik mot ESS.

14:10, 18 September 2014

 

Anonym: Var går gränsen mellan mobbning och kritik?

Magnus Zetterholm: Jo, det är en bra fråga förstås, men generellt är det viktigt att peka på att det finns lagstadgade begränsningar av yttrandefriheten som man kan läsa om i regerngsformen. Där påpekas att man får begränsa yttrandefrihet genom lag. Alltås inte annars. Det finns lagar mot förtal och föroläpmning. Det är oclså viktigt att påpeka att lagtexten föreskriver största möjliga yttrandefrihet bla. i vetenskapliga angelägenheter. Det gör att man nog måste kunna tåla en hel del kritik. Mobbing är enligt min uppfattning snarare en systematisk förföljelse av en individ på osakliga grunder.

14:17, 18 September 2014

 

Lars-Olof Nilsson: Hur "botar" man denna rädsla bland LUs personal? Det måste vara i det närmaste omöjligt, och kräva en lång process. Den måste rimligen börja på högsta nivå. Med den nye rektor som är på gång och den bakgrund denne har i frågan om yttrandefrihet kan det dröja innan en sådan process blir lyckosam. När jag skriver detta kan det inte undvikas att man funderar över eventuella konsekvenser. En yngre medarbetare skulle säkert tveka. Hur ser (den långa) processen ut?

Magnus Zetterholm: Du besvarar din egen fråga bra, tycker jag. Det måste börja med ledningen. Om den kommunicerar och i handling visar att det är största möjliga yttrandefrihet som råder så kommer det förr eller senare att få konsekvenser längre ned i hierarkin. Det kräver förstås att man hanterar alla dessa ärenden som finns, när medarbetare som uttrycker kritik, utsätts för repressalier, på ett klokare sätt än vad som nu sker. Men du har rätt, det är en mycket lång process.

14:18, 18 September 2014

 

Ove: En som kritiskt granskade ESS var Olof Hallonsten. Han hade en blogg där han förutspådde en ekonomisk dränering av anslagen till Universiteten pga ESS. När förhandlingarna började så släckte han ner sidan samtidigt han fick pengar av VR till ett projekt. Det är inte bara på LU som "kulturen" finns?

Magnus Zetterholm: Det är riktigt att detta inte är begränsat till LU. Om du besöker vår hemsida www.academicrights.se så kan du läsa om en mängd ärenden på flera högskolor. LU ligger inte heller sämst till, men det är nog en allmän känsla hos oss på ARW att det är en genomgående trend bland svenska lärosäten att ha svårt att hantera intern kritik.

14:20, 18 September 2014

 

Sydsvenskan: Vi vill gärna ta del av dina funderingar kring öppenhet och diskussionskultur vid Lunds universitet. Ställ gärna din fråga nu.

14:24, 18 September 2014

 

Ove: Alltså kan jag inte lita på forskningsrapporter och undersökningar från Universiteten eftersom de kan vara "politiskt" styrda. Det förklarar att ESS redan nu kan hävda att deras forskning motverkar de negativa miljöaspekterna. Ett sådant påstående hade underkänts direkt i en rätt behandlad B-uppsats

Magnus Zetterholm: Jo, att det finns en påtaglig risk för politisk styrning är ju uppenbart och ett av de stora problemen med svensk högskola, vilket sammanhänger med den rådande ideologin - New Public Management. Ett mycket konkret exempel på det kan du läsa om på vår hemsida www.academicrights.se där vi behandlar hur fortskare vid SLU pressades att redovisa forskningsresultat som passade regeringen.

14:35, 18 September 2014

 

Nisse: Kommentarerna här visar väl på en del av problemet med intern kritik. Flera har psstått att ESS dränerar resurser från Universitetet. Men dels då är, vad jag vet, detta klara överdrifter av problemet. Dels så har ledningen tagit upp detta med departementet. Hur hanterar men bäst problemet med de många myterna som sprids på ett Universitet?

Magnus Zetterholm: Myter i alla dess former hanters hanteras bäst genom upplysning, dvs. genom öppenhet, transparens och diskussion.

14:35, 18 September 2014

 

Gå till toppen