Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fi varken höger eller vänster

Feministiskt initiativ, Fi, gjorde ett bra val i Malmö och får två ledamöter i kommunfullmäktige.
– Vår politik är inte höger eller vänster, säger den ena, Linda Hiltmann.

Katerin Mendez och Linda Hiltmann blir med all sannolikhet Fi:s ledamöter i kommunfullmäktige.Bild: Albin Brönmark
Fi:s kommunpolitiska program är 76 sidor långt. Ett av de mer uppseendeväckande förslagen är ett projekt med en basinkomst utan motprestation.
– Vi nämner ingen konkret summa, i första hand vill vi lyfta diskussionen om arbete. Vilka skulle kunna komma i fråga? Skulle det omfatta unga, äldre, de som jobbar i vården? Den frågan måste utredas vidare, säger Linda Hiltmann.
Katerin Mendez pekar på de som är utförsäkrade.
– Det kan handla om de som inte klarat av att leva upp till arbetslinjen och därför blivit skuldbelagda. Med en basinkomst skulle man kunna bryta det sociala utanförskapet, säger hon.
Bägge förordar dessutom sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vänsterpartiet i Malmö har föreslagit att man på försök ska införa det för personal inom äldrevården.
– Det är ett bra förslag men det finns fler grupper, de som jobbar i förskolan, till exempel. Vi vill utreda, bland annat titta på vilka yrkesgrupper som har högst sjuktal, säger Linda Hiltmann.
I ert program står att ”de strukturer som upprätthåller könsmaktordning, rasism, klassklyftor och heteronormen måste raseras”. Vad betyder det?
– Det finns inte ett svar på det, vår politik är inte höger eller vänster. Vi tar initiativ till en diskussion precis som vi säger i vårt partinamn, svarar Linda Hiltmann.
– Hela samhället bygger på tankar och idéer. Vi vill synliggöra och ifrågasätta, det måste finnas plats för nya idéer, tillägger Katerin Mendez.
Fi talar mycket om att bryta normer, att all kommunal verksamhet ska granska sig själv när det gäller kön, könsidentitet, etnicitet, religion, sexuell läggning och ålder.
– Bland annat handlar det om vilka som bjuds in när beslut ska fattas. Det går inte att formulera någon annans problem. Kommunen måste skapa verktyg för sig själv för att utvärdera dessa frågor, säger Katerin Mendez.
Partiet säger också att de vill ha ett kommunalråd för mänskliga rättigheter och ett för jämställdhet och båda ska ha en politisk nämnd. Fast efter viss diskussion kan de två företrädarna nöja sig med någon form av beredningsgrupper.
Ni vill även förbjuda akvariefiskar, väcker inte ett sådant förslag ett löjes skimmer?
– När man började tala om jämställdhet på 1950-talet väckte också det ett löje. Vår roll är att lyfta frågor, säger Linda Hiltmann.
Fi lyfter även frågan om den offentliga kosten. Normen bör vara veganmat, anser de, utan animalier.
– Idag är köttet norm och den som äter vegetariskt är ”onormal”. Det vill vi vända på. För oss är det både ett etiskt mål och ett miljömål, säger Linda Hiltmann.
Hur mycket kommer ni att få igenom?
– Det får vi se, säger de båda.

Fi:s ledamöter i fullmäktige

Namn: Linda Hiltman.
Ålder: 37 år.
Yrke: Konsult/Lunds universitet.
Familj: 1 barn.
Bostad: Hyresrätt Hästhagen.
Önskenämnd: Tekniska nämnden.
Namn: Katerin Mendez.
Ålder: 39 år.
Yrke: Kurator.
Familj: 2 barn.
Bostad: Hyresrätt Davidshall.
Önskenämnd: Sociala resursnämnden.
Gå till toppen