Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Nu renas vattnet på Sankt Hans backar

Sankt Hans backar är den gamla soptippen som ska bli Lunds framtida rekreationsområde. Under flera år har kommunen haft problem med i deponin men nu är åtgärderna klara.

Stefan Bydén, Melica, och Lars Brobeck, Lunds kommun, lägger gallret över en lakvattenbrunn.
Saneringen har pågått sedan 2013. Det har skett en synbar förändring i backarna, men det är under marken den stora omvandlingen skett.
Under och genom Sankt Hans backar går flera hundra meter ledningar kors och tvärs.
Det gamla dagvattensystemet gick sönder efter sättningar i sopberget och det gjorde att regnvatten på sina håll strömmade rakt ner i den gamla deponin. Vattnet blev med tiden till förorenat lakvatten som läckte ut i backarna.
Nu är de gamla ledningarna tomma på vatten och leder istället upp den metangas som bildas i soporna. Gasbildningen har avtagit eftersom soporna är nästa ett halvsekel gamla. Deponigasen leds till speciella brunnar med bakterier i torvbäddar.
På flera platser har gräs såtts och skyltar avråder från beträdande. Hela pulkabacken, stora och lilla amfiteatern samt en stor gräsplan i väster har fått ny tjock lertäckning.
Soporna låg på sina ställen bara en halvmeter under markytan.
Vid första skoptaget stank det rejält i pulkabacken, säger Stefan Bydén, miljökonsult på Melica.
Regnvatten kan inte längre tränga ner i deponin utan leds istället bort. Dagvatten leds i ytliga makadamdiken ovanpå lertätningen. Till slut leds vattnet ut i områdets bäck som lagts om för att klara av högre flöden.
Förorenat lakvatten leds till en pumpbrunn och därefter genom ett system av sex reningsdammar. Det tar hundra dagar för lakvattnet att passera dammarna och längs vägen sker rening. Här finns växter som erbjuder plats åt bakterier som äter upp miljögifter. Systemet har varit igång sedan årsskiftet och kanske syns resultat redan.
Sedan 2009 har upp till var femte öring längre ner i Vallkärrabäcken haft fenskador, på grund av föroreningar, men nu ser läget bättre ut.
Senaste mätningen visade på färre skadade fiskar så nu hoppas vi att det går på rätt håll, säger Anna Wilhelmsson Göthe, på Lunds renhållningsverk.
Hela området är inventerat och marken ska hålla för slitage. Det blir inte längre rött i gräset efter regn på grund av utträngande lakvatten.
Nästa generation ska slippa göra det här jobbet, säger Rasmus Ekberg, miljökonsult på Melica.
Vi har hittat ledningar som man inte trodde fanns, säger Stefan Bydén.
Systemet är byggt för att klara väderutmaningar.
Det är pumpar med hög kapacitet som ska kunna hantera framtida klimatförändringar med häftiga regn, säger Rasmus Ekberg.
I nästa månad är arbetet helt klart.
Nu fortsätter vi med förnyelsen av Sankt Hans backar. Det är ett stort rekreationsområde och det behövs eftersom det är hårt tryck på Stadsparken säger Lars Brobeck, parkintendent i Lunds kommun.
Frisbeegolfbanan var bara början, kanske blir det kafé också framöver.
 Sankt Hans backar har varit den största och mest komplicerade av kommunens deponier i Lund, Dalby, Veberöd och Genarp, säger Torsten Czernyson (KD), ordförande i renhållningsnämnden.
Vad kostar åtgärderna?
Vi har 20 miljoner i budget men det räcker inte. Det ser ut att bli 24 miljoner kronor, säger Torsten Czernyson (KD).

Åtgärder på Sankt Hans backar

Förbättrad täckning med tät lera, totalt 40 000 kubikmeter.
Ny dagvattenhantering i diken och bäck.
Gassäkring där metan tas om hand i torvbrunnar.
Hopsamling av lakvatten.
Reningsdammar för lakvatten.
Gå till toppen