Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Staffanstorp

Seg strid om vindkraftverk

En lantbrukare i Staffanstorp har i två år försökt få bygglov för ett mindre vindkraftverk på sina ägor. Kommunen stretar emot, trots att två högre instanser gett lantbrukaren rätt.

Lantbrukaren ansökte i början av 2012 om ett bygglov för ett gårdsverk, 45 meter högt. Det ska försörja företagets ekologiska växtodling med energi.
Gården ligger i Gullåkra by, strax nordväst om Staffanstorps tätort. Byn är en värdefull kulturmiljö.
Verket skulle placeras cirka 300 meter från byn, ute på en åker.
Från tillfrågade grannar inkom tre positiva och fem negativa yttranden. De negativa klagade framför allt på att utsikten skulle förstöras.
Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd beslutade i juni 2012 att avslå ansökan. En motivering var att vindkraftsproduktion enligt kommunens översiktsplan ska ske i nordvästra kommundelen.
Lantbrukaren överklagade till länsstyrelsen, som gav honom rätt.
Kommunen gick vidare till mark- och miljödomstolen.
Där fick bonden åter rätt, domstolen bedömde att gårdsverket inte skulle påverka kulturmiljön i byn.
Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret ansåg därmed saken klar, och förordade ja till bygglov inför miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte i förra veckan.
Men nämndens ordförande Bertil Persson (M) tillfogade i handlingarna en egen kommentar, där han gick emot tjänstemännen. Han hänvisade dels till kommunens översiktsplan, dels till att verket skulle "störa viktiga siktlinjer i landskapet".
Han hävdade även att ett mindre vindkraftverk kan vara mer störande än ett större, eftersom vingarna roterar snabbare.
Bertil Persson föreslog att bygglovsansökan skulle avslås. Agerandet förvånade andra politiker i nämnden, som tyckte ärendet var klart för beslut efter domstolarnas utslag.
Men i sista stund drogs hela ärendet tillbaka.
– Jag kände att vi inte var mogna för beslut, säger Bertil Persson (M). Han vill undersöka och diskutera med sina medarbetare om det går att avslå bygglov utan att riskera domstolstrots.
– Vår avsikt är att vara klara för beslut till nästa möte i oktober, säger Bertil Persson.
Lantbrukaren har avböjt att kommentera turerna kring ärendet.

Bäst på distans

Staffanstorps kommun gillar vindkraft på avstånd.
Översiktsplanens reserverade område ligger i nordväst, närmare Lund än Staffanstorps tätort.
Kommunens hus drivs med el från ett eget vindkraftverk. Det ligger på Öland, helt osynligt från kommunhuset.
Gå till toppen