Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Råd till ny minister - lyssna först

Kära utbildningsminister,
vem du än blir i Stefan Löfvens nya regering:
Välkommen till ditt nya jobb.
Häromveckan höll Kungliga Vetenskapsakademin ett forskarsymposium om undervisning, lärande och lärares villkor. Ledande forskare från hela världen var där.
Jag tog mig friheten att kliva in i dina skor för en liten stund, och frågade forskarna: Om jag var utbildningsminister i Sverige - vad skulle ni råda mig att göra nu?
Jag tänker att du kanske vill höra deras svar? Här kommer de:
1. Ta ett djupt andetag. Motstå lusten att börja ändra saker meddetsamma.
2. Lyssna. Använd ditt första halvår till att lära och förstå hur svensk utbildning fungerar.
3. Skaffa dig bra rådgivare. Till exempel en grupp där både de som arbetar i skolan och de som forskar om skolan är representerade. Några av rådgivarna kan vara utländska forskare, som nog kan ge dig andra perspektiv.
4. Formulera några få, men klara mål. Gärna i samarbete med dem som arbetar med utbildning.
5. Redan innan du sjösätter en reform, bestäm hur den ska följas upp och utvärderas. Du har ett enormt viktigt maktinstrument i frågan: hur gick det? Utvärdering kan säkra att reformen faktiskt genomförs, men också visa resultatet av den. Om du inte tar reda på resultatet av dina beslut, så blir du aldrig en bättre beslutsfattare.
6. Gör bara en reform i taget. Om flera saker ändras på en gång så kan de inte utvärderas, och då får vi aldrig veta om det var bra eller dåliga reformer.
7. Förstå vad lärande består av och hur man åstadkommer det. Uppföljning, utvärdering och återkoppling är avgörande, både för eleven i klassrummet och för hela utbildningssystemet. Både lärare och rektorer blir bättre och nöjdare när de får återkoppling på sitt arbete. Lärarstudenternas lärare behöver det för att vara bra exempel. När du följer upp dina egna beslut, så blir du också en del av lärandet. En bra förebild!
8. Utgå från att alla lärare vill vara bra lärare, och att de både kan och vill bli ännu bättre.
9. Skapa ett system för hur lärare ska hjälpa varandra att bli bättre. Det kallas kollegialt lärande och är ett väldigt bra sätt att förbättra lärarnas undervisning och därmed elevernas kunskaper. Låt Kanadas väl utbyggda, statligt bestämda, fortbildningsprogram för lärare, inspirera dig. Eller det svenska Mattelyftet, som bygger på kollegialt lärande.
10. Förbättra yrkesintroduktionen för nyutbildade lärare. En mentor det första året, eller annan extra hjälp till utveckling, ökar chansen stort att läraren blir bra och vill fortsätta att vara lärare länge.
11. Belöna de lärare som väljer att utvecklas i sitt yrke. Jobba med en kombination av olika lönenivåer, olika tjänstebeteckningar och arbetsuppgifter som lärare kan sträva mot.
12. Kom ihåg att du antagligen har slutat på det här jobbet långt innan dina reformer är helt genomförda. Men å andra sidan: det är ju inte för din skull de görs, eller hur?
Du kommer att ha mycket att göra. Koncentrera dig på det som gör mest skillnad.
Lycka till med ditt nya arbete!
Gå till toppen