Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

”Ekologisk odling kan bidra till större skördar”

Konsumtionen av ekologisk mat är på väg att slå rekord i år. Gun Rudquist, chef för Naturskyddsföreningens avdelning för jordbruk och marina frågor, svarade på frågor om ekomat.

Gun Rudquist, chef för Naturskyddsföreningens avdelning för jordbruk och marina frågor.
Janne: Kan man på något enkelt sätt få läsa en komplett lista över kemikalier som är tillåtna i ekologisk odling, både svensk och EU-märkt? Vet att t ex såpa är tillåtet men skulle gärna vilja ha en komplett lista.
Gun Rudquist: Hej! En lista över vad som är tillåtet hittar du just nu enkelt hos oss på Naturskyddsföreningen; http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/bekampning-inom-ekologisk-och-oekologisk-odling.pdf
Gunnar: Tänkte bara höra om ekologisk märkning i Sverige och hela EU innebär att GMO-ingredienser inte får användas vid tillverkningen av produkten?
Gun Rudquist: Genetiskt modifierade grödor får inte användas i ekoodling vare sig enligt EU:s regler eller KRAv-reglerna. Man får inte heller använda GM-grödor som foder i eko-djurhållning.
Lena: Hej! Jag tycker att det är svårt att hitta ekobröd.
Gun Rudquist: Jag håller med – utbudet är väldigt litet. Fråga ofta i butiken eller ring/skriv till de stora brödbolagen och önska mer ekobröd.
Rocky: Hur skall vi klara av att försörja 7 miljarder människor utan att använda växtskyddsmedel? Varför säger ni aldrig att utan moderna växtskyddsmedel skulle 50% av skördarna förstöras?
Gun Rudquist: Det finns inga belägg för att man inte kan försörja världen med eko. När vi diskuterar hur vi ska mätta alla måste man komma ihåg att redan idag produceras det tillräckligt med kalorier för alla på jorden – det är en fördelningsfråga snarare än en produktionsfråga. Fattigdom, krig, osv är de stora problemen. Ytterligare två faktorer måste med i debatten; dels att över hälften av världens åkermark idag används till foderproduktion och dels våra konsumtionsmönster. Om vi använde åkermarken till att odla sådant som männsikor kan äta direkt så skulle vi enligt FN kunna försörja 3,5 miljarder fler.
Eko avkastar 60–120 % av vad konventionellt ger. Särskilt i småbruk i utvecklingsländerna har eko visat sig ge högre, och stabilare skördar.
Peter K: Varför anser de flesta att GMO-tekniken är oförenlig med ekologisk odling? Rätt använt (som all teknik kan den användas "fel") kan den ju åstadkomma precis det som man vill med ekologisk odling, t.ex. minskad användning av bekämpningsmedel.
Gun Rudquist: Vi på Naturskyddsföreningen har en neutral hållning till själva gentekniken utan bedömmer varje genetiskt modifierad gröda som kommer frma i relation till hållbarhet. Hittills har inte de GM-grödor som finns gynnat hållbarhet men vem vet vad som kommer i framtiden.
Tokstolle: Hejsan Gun! Jag undrar om man kan lita på att mat med ursprung utanför EU och som marknadsförs som ekologisk faktiskt är ekologisk? Jag undrar också om kraven för att få sälja mat som ekologisk är likvärdiga inom EU? Kort sagt, kan man lita på märkningen om maten inte har ursprung i Sverige??
Gun Rudquist: Hej! Ekologisk mat är genomgående mer kontrollerad än annan mat så därför finns det väl ingen anledning att vara mer skeptisk mot eko – tvärtom. Givetvis kan man aldrig helt utesluta fusk – det finns i alla branscher. Vilka krav som ställs på vad som får kallas eko styrs inom EU av en förordning för ekologisk produktion. Därutöver kan varje land givetvis ha andra, särskilda regler i egna märkningssystem. Vi har ju Krav som sätter ribban högre än EU-ekologiskt. Allt Krav-märkt uppfyller givetvis också reglerna för EU-ekologiskt.
Charlotte: Vad jag förstår så är ekologiskt lantbruk inte hållbart i längden eftersom det inte är produktivt, dvs det upptar större ytor/resurser än vad vi egentligen har. På så sätt blir vårt ekoavtryck snarare större än om vi odlar ”vanligt” . Vad tycker du?
Gun Rudquist: Det finns inga belägg för att ekologisk mat inte skulle kunna försörja världen, tvärtom kan ekologisk odling bidra till större skördar och bördigare mark i områden där mer mat behövs, särskilt hos småbrukare i utvecklingsländer.
Det är också viktigt att veta att det redan idag produceras mat för dubbelt så många människor som det lever på jorden, 30 procent av den globala produktionen blir idag svinn och cirka 70 procent av åkermarken går åt till att producera djurfoder.
Det finns också ny forskning som visar att odling av flera grödor på ett fält kan öka avkastningen och minskar behovet av jordbrukskemikalier. Det är alltså mer effektivt med samodlingssystem för att öka skördar än att bara odla en sorts gröda och använda mycketkemiska bekämpningsmedel.
Läs mer i våra rapporter om möjligheterna med ekologisk odling
Ref. http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2007_jordbruk_mat_jordbruk_etiopien.pdf
Allt detta finns att läsa om i denna rapport som utgår från senaste forskningen på detta område: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/hundra_procent_ekologiskt.pdf
Annika: Finns det någon miljömärkning som tar in CO2utsläpp i sin märkning?
Gun Rudquist: Bra Miljöval och Krav är exempel på två miljömärkningar som har olika åtgärder som minskar klimatpåverkan som del av sina regler.
Trille: Matmomsen ligger på 12%. Vore det inte en bra idé att sänka momsen ytterliggare gällande ekologisk mat så att priserna går ner lite och att det uppmuntras att producera än mer ekologiskt?
Gun Rudquist: Hej! Huruvida sänkt moms sätter fart på produktionen eller ej har studerats både i Sverige och i Nederländerna. Viss tvekan har rått eftersom studierna hittills har visat att stöd direkt till producenterna har varit viktigare. Men en stadig och ökad efterfrågan på eko i konsumentled gör givetvis att fler vågar ställa om. Om man får till en sådan genom sänkt matmoms så är väl alla redskap bra. Det gäller ju dock att en sänkt moms verkligen visar sig på matpriset och att inte momssänkningen snarare hämtas hem i handles- eller förädlingleden.
Anders: Hej! Jag är spannmålsodlare, har inga djur och saknar således tillgång till naturgödsel. Jag tillgodoser växternas och markens behov av näringsämnen i form av mineralgödsel (kväve, fosfor och kalium bl.a.) Är det jag odlar enligt Naturskyddsföreningen oekologiskt? Är jag en oekologisk odlare?
Gun Rudquist: I vår ekokampanj har vi valt att använda ordet oekologisk för de odlingssystem som inte uppfyller EU:s förordning för ekologisk produktion så ur det perspektivet är din odling idag oekologisk.
Eivor: Affärerna är luriga: Två-pack zoegas för 40 kr GÄLLER EJ EKO varför?
Gun Rudquist: jaha - det kan man undra? Säg till i butiken om att extrapriserna borde gälla eko också.
Charlotte: Du skrev att Krav är en miljömärkning vars regler ser till att klimatpåverkan påverkas. Hur då? Krav betyder ju inga bekämpningmedel och ingen konstgödsel, men på vilket sätt betyder krav att CO2 minskar? Alltså vilka krav gällande CO2 ställer kravcertifiering?
Gun Rudquist: För att få alla detaljer rörande detta måste jag be dig läsa Kravs regler.
För all ekoodling gäller ju att handelsgödsel inte tillåts. Fortfarande produceras huvuddelen av handelsgödseln i processer som kräver mycket fossil energi även om utveckling mot mindre miljöbelastande produktionsformer ärpå gång. Att avstå hg är i sig därmed en klimatvinst. Därutöver ställs krav på val av el, energieffektivisering osv.
Rocky: Vad menar du när du säger att ekologiskt ger 120% mer avkastning än konventionell odling. Hur ser avkastningen på ekologisk potatis ut mot konventionell? Hur ser det ut med odlingen av lök? Hur skall vi kunna få fram svenska jordgubbar till alla som vill ha utan växtskyddsmedel?
Gun Rudquist: Jo jag syftade på de studier som visar att i t ex Etiopien har eko avkastat mer än konventionellt efterosm man genom att gå över till eko samtidgt har förbättrat vattenhållanande förmågan i jorden, ökat mullhalten osv.
Sydsvenskan: Om en liten stund avslutar vi chatten med Gun Rudquist. Har du någon mer fråga så passa på att ställa den nu.
Anders: Vad ger Naturskyddsföreningen rätt att bestämma vad som är ekologiskt och oekologiskt? Finns någon vetenskaplig grund för att påstå att odling med mineralgödsel är oekologisk?
Gun Rudquist: I vår kampanj har vi ju rätt att använda de ord vi väljer så länge vi är tydliga med vad vi avser. Eftersom ekokampanjen vänder sig till konsumenter i butik där de allra flesta har mycket lite kontakt med jordbruket och kan lite om hur man odlar, är det omöjligt att prata om konventionellt jordbruk. Det säger ingenting. Vår poäng är också att ifrågasätta vad som är det "vanliga" jordbruket. Borde int edet vara det ekologiska?
Rocky: Men, hur skall vi kunna odla potatis och lök i Sverige som räcker till alla utan växtskyddsmedel? Hur går det med lökodlingen på Öland om man förbjuder stomp och totril? Eller hur skall vi göra med svenska jordgubbar utan växtskyddsmedel?
Gun Rudquist: Redan idag odlas dessa grödor utan kemiska bekämpningsmedel med framgång. Eko är inte ett färdigt system utan utveckling av nya produktionssmetoder måste ju till. Att fortsätta som vi gör med alltför ensida växtföljder - t ex för potatis – är inte en framkomlig väg – särskilt inte i ett globalt perspektiv. FN:s generalsekreterare säger "Business as ususal is not an option". Och i det perspektivet är det viktigt at tsvenskt jordbruk fortsätter att ligga i framkant och ta marknadsandelar. Idag tas ekomarknaden som växer snabbt av t ex danskarna. Vi vill ju ha ett starkt svenskt jordbruk som är lönsamt i hela landet.
Sydsvenskan: Nu avslutar vi chatten om ekologisk mat. Stort tack till alla er som ställt frågor och till Gun Rudquist.
Gå till toppen