Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nova försvinner när stadsdelar blir officiella

Lunds stadsdelar är officiellt fastställda. Nova har försvunnit och Centrala innerstaden bytt namn.

Fram till alldeles nyligen har Lund inte haft några officiellt fastslagna stadsdelar. Ibland har samma geografiska område kallats för olika saker, skiljelinjerna är inte sällan flytande och en benämning kan inkludera mindre delområden. Ofta ändras både gränser och namn med tiden.
Men förra året tog stadsbyggnadskontoret fram ett förslag på hur staden skulle delas in i stadsdelar som i sin tur förs samman till större huvudområden.
Nu har förslaget varit ute på samråd för att få in synpunkter. I den nya indelningen, som nyligen fastställts av politikerna i byggnadsnämnden, sker några förändringar mot det tidigare förslaget.
Den allra mest centrala delen av Lund, Lunds medeltida stadskärna, får namnet Stadskärnan. Tidigare benämndes den Centrala innerstaden.
Det tidigare förslaget Klosterhusen är ersatt med Västra innerstaden. En anledning är att "kloster" redan förekommer i Klostergården.
– Klosterhusen var några ganska ovidkommande hus som revs, så det var en slump att de har fått ge namn. Vi diskuterade inom referensgruppen för namnärenden och vi kom fram till att använda det andra namnet då det är mera stadsmässigt.
Området runt Nova hette i det tidigare förslaget Nova Pilsåker. Men nu är den första delen av namnet bortplockad.
– Vi vill inte ha företagsetableringsnamn på det sättet. Även om Ideon får vara kvar [stadsdelen Ideon Pålsjö]. Men det är inte ett företag på det sättet, utan mer ett begrepp som har blivit ett namn.
Jag argumenterar för att Nova också är ett sådant begrepp.
– Det kan du få lov att göra, men det blev tyvärr nedröstat av både dialekt- och ortnamnarkivet och andra referensgruppspersoner.
Så du själv hade föredragit Nova?
– Jag har inte några problem med det. Jag kallar det för Nova själv, för det är det det är just nu. Men jag kan förstå deras argument.
Andra förändringar jämfört med förra förslaget är att Universitetsområdet har bytt namn till Norra universitetsområdet, att Gastelyckan utökats söderut eftersom området enligt planerna ska byggas ut och att Råbyholms norra gräns förskjutits något norrut.
Även andra stadsdelsnamn som inte finns med i den nu beslutade indelningen, exempelvis Planetstaden och Annehem, kommer att leva kvar, betonar Jonas Andreasson.
– Men de har ingen fastställd utbredning, säger han.
Stadsdelsindelningen kommer att användas när olika företeelser i staden beskrivs, till exempel i bevaringsprogrammet eller när man ska berätta var i stan en detaljplan är belägen. Det kan också komma upp nya skyltar med stadsdelsnamn i staden.
– Jag ska prata med gatukontoret om skyltningen, säger Jonas Andreasson.
Även Vallkärra och Stångby finns med som stadsdelar i indelningen, men tillhör inte något av de fem huvudområdena.
– De är ändå byar, men stadsnära byar. Så jag valde att inte lägga in dem i Lunds stad. Det är som en liten blindtarm ut, säger Jonas Andreasson.
Vilken stadsdel bor du i? Och vad tycker du om den? Mejla till lund@sydsvenskan.se och berätta.
Gå till toppen