Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

S, MP och V överens om välfärdsvinst

Nu har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om regler kring vinster i välfärden. Detaljerna presenteras vid en pressträff klockan 11. V har krävt stopp för vinstuttag för att inte fälla regeringens budget.(TT)

Vid en pressträff klockan 11 ska statsminister Stefan Löfven (S), MP:s språkrör Gustav Fridolin samt Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson presentera detaljerna. Överenskommelsen gäller "en välfärd utan vinstintresse", enligt inbjudan från partierna.
S och MP behöver stöd för sin budget av Vänsterpartiet, och Sjöstedt satt priset till ett stopp för vinster i välfärden.
Socialdemokraternas huvudförslag handlar om att begränsa vinster i välfärden genom att ställa krav på kvalitet i verksamheten, framförallt på personaltäthet. Ett vallöfte var att införa ett "personalkostnadsmått", som innebär att privata aktörer inte ska kunna dra ned på personalkostnader i jämförelse med motsvarande verksamhet i kommuner och landsting.
I regeringsförklaringen står att nationella kvalitetslagar ska införas. Där står också att syftet med skolverksamhet ska vara utbildning, "inte att dela ut vinst till ägarna". I friskolekommittén var S och MP överens om att utbildning ska skrivas in som syfte i friskoleföretags bolagsordningar. Det finns olika tolkningar av vad det skulle innebära för möjligheten att ta ut vinst.
I regeringsförklaringen sades också att "den tvingande lagen om vårdval i välfärden avskaffas" och att en lag mot försäljning av offentlig egendom till "underpris" ska tas fram. Där står också att kommunerna ska ges "ett avgörande inflytande" över nya skoletableringar.
– Jag är inte missnöjd med det som står i regeringsförklaringen men vi vill mer än så, sade Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt då.
Vänsterpartiet hade ett stopp för vinster i välfärd som sin allra viktigaste valfråga och valaffischerna bar texten "Inte till salu".
Huvudkravet har varit att senast 2017 införa en lag om att skattemedel inte ska kunna gå till vinstdrivande företag i vård, skola och äldreomsorg. Icke-offentliga bolag måste, enligt V, ha bolagsformen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Även andra associationsformer som stiftelser och ekonomiska föreningar utan vinstuttag skulle dock tillåtas, ansåg Vänsterpartiet.
I väntan på en heltäckande lag mot vinstuttag ville V i valrörelsen ha en "stopplag" mot nya vinstsyftande verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasium från 1 juli 2015. Motsvarande lag för hälso- och sjukvård och äldreomsorg skulle införas ett halvår senare.
Ett annat krav var ett kommunalt veto när friskolor vill starta. Ett sådant veto ville partiet införa från 1 januari 2015.
Vänsterpartiet har också velat avskaffa lagen (LOV) som gör det obligatoriskt för landstingen att införa fri etableringsrätt för primärvårdsföretag från första januari 2015.
I regeringsförklaringen i fredags klargjorde Löfven att det skulle bli stopp för "vinstjakten" i välfärden, och nämnde då några detaljer som S och MP var överens om. Bland annat ska det obligatoriska vårdvalet i primärvården avskaffas, privatisering av universitets- och regionsjukhus ska förbjudas och en ny lag ska stoppa försäljning till underpris.
Gå till toppen