Lund

Politiker kände inte till läget

Politikerna visste om att Carl Adolph Agardh-gymnasiet hade få ansökningar inför hösten.
Men den ekonomiska situationen kände man inte till.

– Nej, vi har inte fått några signaler om det ekonomiska läget, förklarar Louise Rehn Winsborg (M), ordförande i utbildningsnämnden.
Däremot visste nämnden att skolan hade få ansökningar inför höstterminen, eftersom kommunen även hanterar antagningarna till privata skolor.
– Det hela är väldigt tråkigt, men vi vet att små skolor är känsliga, säger Louise Rehn Winsborg. Detta visar att det inte är vinster i välfärden som är problemet, utan när det inte blir någon vinst.
Fristående skolor är inte skyldiga att hålla kommunen uppdaterad om sin ekonomiska situation. Positivt är nu, enligt Louise Rehn Winsborg, att skolan fattat sitt beslut i god tid och tar ansvar för sina elever läsåret ut.
Vad kan då kommunen och utbildningsförvaltningen göra för eleverna inför nästa läsår?
– Skolan har ju erbjudit dem att avsluta sin utbildning i Malmö. Men många av eleverna kan nog vilja gå kvar i Lund och här är det ganska fullt på de kommunala gymnasierna, medan det finns platser på samhällsprogrammen på de fristående.
– Nu ska våra tjänsteman inleda ett aktivt kontaktarbete med skolan.
Louise Rehn Winsborg tror inte att konkursen direkt kommer att påverka skolplanering och -politik i Lund, där kommunala gymnasier är mycket eftertraktade jämfört med exempelvis de i Malmö och Helsingborg.
– De fristående skolor som går bra här är de som erbjuder komplement till de kommunala gymnasiernas program, säger Louise Rehn Winsborg.
Hanna Gunnarsson (V), utbildningsnämndens andre vice ordförande, beklagar också nedläggningen av Agardh-gymnasiet. Hon påpekar att en fristående skola enbart lever på de skolpengar man får in.
– Två-tre elever som försvinner betyder mycket pengar, säger Hanna Gunnarsson. Och små skolor har inte samma möjlighet att låta lärare undervisa på ett annat sätt. Ännu känsligare blir en skola med vinstkrav på sig.
– Man behöver ha en ganska stor skola och många elever för att vara säker.
Louise Rehn Winsborg efterlyser allmänt tätare kontakter mellan kommun och skolor, skolor emellan och mellan kommunerna. Hanna Gunnarssons parti vill ha bort det fria söket, som gör att så många elever från andra kommuner bidrar till att fylla Lunds kommunala skolor, vilket gör det svårt för de skolorna att ta emot Agardhs elever.
– Det är en regional fråga att det finns kommunala gymnasieskolor i de andra skånska kommunerna, säger Hanna Gunnarsson.
Gå till toppen