Lund

Anhöriga larmar om brister på äldreboende

Anhöriga till boende på Fäladshöjden larmar om bristande omsorg av de boende på hemmet.
– Jag vill inte ställa till spektakel men detta gör mig väldigt ledsen, säger Viveka Nilsson, vars mamma bor på Fäladshöjden.

Inga-Lisa Nilsson, 76, flyttade till privata Fäladshöjden i våras efter att ha vistats på sjukhus under en längre period. Men först hade hennes dotter Viveka Nilsson gjort en vårdplanering tillsammans med kommunen.
– Det kändes som ett fantastiskt boende. Allt verkade jättebra, berättar Viveka Nilsson.
På kommunens hemsida för Fäladshöjden utlovas aktiviteter som filmvisning och bakning men detta har Viveka Nilsson inte sett någonting av. I stället ser hon stressad personal som lämnar olika besked när hon frågar om hur hennes mamma har det. Och vad hon framför allt har sett, är att hennes mamma under tre veckor i somras rasade i vikt.
– Hon tappade femton kilo. Det gör mig oerhört ledsen.
Viveka Nilsson understryker att hon hade förstått om Inga-Lisa Nilsson, som haft infektioner och vistats mycket på sjukhus, förlorat några kilo.
– Men femton kilo på tre veckor, jag finner inga ord.
En dietist ordinerade i början av sommaren energirik kost och näringsdryck för att Inga-Lisa Nilsson skulle behålla vikten. Viveka Nilsson frågade flera gånger personalen om den särskilda kosten hade beställts men fick aldrig klara besked.
När hon undrade om hennes mamma hade ätit själv eller matats gavs olika svar. Under tiden fortsatte mammans viktnedgång.
I slutet av september vände sig Viveka Nilsson till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska. Det gav resultat: nu får Inga Nilsson mat där smör eller grädde tillsatts.
Viveka Nilssons berättelse om stressad personal styrks i ett brev till Sydsvenskan där andra närstående till boende på Fäladshöjden uttrycker sin oro.
"Vi är så förtvivlade över det som händer här", skriver de anhöriga. "När man vill få kontakt med chefen eller sjuksköterskan så har de inte tid, inte heller återkommer de som de lovat".
Även en timanställd på Fäladshöjden berättar om tuff arbetsbelastning.
– Vi ska vara två per avdelning men ofta måste vi springa till andra avdelningar för att hjälpa till. Den som blir kvar lämnas ensam med åtta boende. Det är psykiskt tungt, säger den timanställda.
Hon vill inte säga sitt namn av rädsla att inte få andra anställningar. På Fäladshöjden vill hon inte vara kvar.
– Personalen kämpar och det gör mig ont att se.
Hon berättar om blöjor inlåsta i ett skåp som bara chefen och vaktmästaren har nyckel till.
– Om inte de är på plats får man ta en blöja från andra boende och de är ofta i fel storlek.
Annika Plym Olson är ordförande i Kommunal sektion nio i Lund. Hon känner igen beskrivningarna om utarbetad personal.
– Jag träffar personal som är ledsna och som måste arbeta ensamma med åtta boende. Något är fel eftersom kommunens sätt att mäta vården med vårdpoäng inte stämmer överens med antalet anställda på Fäladshöjden. Ett av problemen är att det inte sätts in vikarier i den omfattning som behövs. Det är ett måste.

Sex privata äldreboenden i Lund

I Lund finns sex privata och tretton kommunala äldreboenden.
Fäladshöjden i norra Lund drivs av Vardaga (tidigare Carema) på uppdrag av Lunds kommun. Här finns sex avdelningar med vardera åtta lägenheter, tre avdelningar är för personer med demenssjukdomar.
Gå till toppen