Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ekonomi

Allt färre studenter tar studielån

Istället har det blivit vanligt med sparade pengar, extrajobb och stöttande föräldrar. Men faktum är att det aldrig varit mer förmånligt att ta studielån än nu.

28 procent av studenterna i en undersökning 2013, svarade att de endast tar bidraget och inte lån.
CSN:s ränta är just nu historiskt låg, under hela 2014 har den legat på 1,2 procent för nya lån, så kallade annuitetslån och 1,3 procent för studielån tagna före 2001.
Räntan räknas fram av Riksgälden och fastställs av regeringen i januari varje år och bygger på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de senaste tre åren. Räntan till CSN är inte avdragsgill i deklarationen men är därför redan justerad nedåt. Trots detta får bankerna ibland frågan om banklån för att finansiera studierna.
– Det händer att kontoren hör av sig och vill ha vägledning om vad de ska råda sina kunder. Men jag skulle säga att det generellt inte är någon god idé att ta banklån för att finansiera sina studier eller betala tillbaka gamla lån, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.
Hon pekar på två orsaker.
– Den stora skillnaden är att studielånet skrivs av om du avlider. Ett banklån belastar dödsboet. Ett banklån ska också betalas av direkt, medan studielånet inte amorteras förrän du är klar med studierna.
Låneutrymmet är ytterligare en faktor.
– Kanske vill man ta lån för att köpa en bil eller en lägenhet framöver, då är det dumt att ha utnyttjat låneutrymmet till detta.
Att låna lite mindre och istället jobba under studietiden är det bästa, menar Ingela Gabrielsson.
– Men jobba inte för mycket, försök minimera kostnaden för studietiden och bli klar så snabbt du kan. Det viktigaste är att komma in i socialförsäkringssystemen så fort det bara går.
Carl Johan Stolt är utredare på CSN.
Både benägenheten att låna och att betala tillbaka gamla studielån, har sjunkit de senaste åren, förklarar han. Andelen av studenterna som vill ta nya lån har minskat från 80 till 67 procent.
– Den främsta förklaringen är skiftningen av lånesystemet 2001. Innan dess lånade folk även om de kanske hade kunnat finansiera sig på annat sätt. Nu ska varje lånad krona betalas tillbaka. Det har nog gjort folk försiktigare, säger han.
Väldigt få tar lån från bank.
– Vår undersökning visar att 1 procent lånar av bank eller kreditinstitut för att finansiera sina studier. De allra flesta, 46 procent, säger att de tar inkomst från sina jobb för att betala uppehället. Andra lever på sina föräldrar, sparade medel eller på sin partner.
Vilka betalar sedan av sina lån?
– De som har betalat länge men som har en slatt kvar och därför slänger in den sista betalningen också. Andra har precis slutat plugga och vill bli av med skulden fort. De mittemellan, de över fyrtio, är inte lika benägna att betala av, säger Carl Johan Stolt.
Den fristående privatekonomen Annika Creutzer får ofta frågan om det är läge att höja bolånen för att lösa studielånen eller hjälpa barnen med studiepengar.
– Men med tanke på att räntan på studielån ligger så lågt nu, 1,2 respektive 1,3 procent, så är svaret nej. Det motsvarar ju en bolåneränta på 1,7 procent och det är svårt att pruta ner till i nuläget. Studielånsräntan baseras på statslåneräntan och rör sig mycket långsammare än bolåneräntorna, som lätt sticker iväg.
På åttiotalet kunde de som betalade av allt i en klump få en viss rabatt. Det gjorde Annika Creutzer själv 1980.
Någon sådan förmån finns inte i dag.
– Nej vi har inget sådant uppdrag, eller kampanj. Systemet håller bra ihop ändå, säger Klas Elfving, informationsansvarig på CSN.

Olika ekonomiska vägar för studier

57 procent av tillfrågade studenterna försörjer sig på studielån och bidrag.
28 procent svarar att de enbart tagit bidraget.
46 procent svarar att de försörjer på lön
23 procent får hjälp av sina föräldrar
37 procent lever delvis på sparade medel
Källa: Rapporten Studerandes ekonomiska och sociala situation 2013, där 5182 studenter fick svara på frågor.
Gå till toppen