Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Malmö tar strid för nytt vindkraftverk i Tygelsjö

Länsstyrelsen säger nej till en ny vindmölla i Tygelsjö.
Kommunen står på sig.
Nu får miljödomstolen avgöra.

– Vi vill ha det här prövat, säger Carina Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
För ett drygt år sedan godkände Malmös rödgröna politiker ett bygglov till en nittio meter hög vindmölla med transformatorstation söder om Tygelsjö och väster om E6/E22.
Länsstyrelsen stoppade bygget.
Höga vindmöllor i det här området skulle komma att påtagligt skada kulturmiljön och ha en "stor påverkan på omgivande landskap", anser länsstyrelsen.
De värden som länsstyrelsen vill bevara är det vidsträckta, öppna landskapet längs Öresundskusten, ett område fullt med monumentala gravhögar (som Tags hög i närheten), flera kyrkbyar och ett kommunikationsstråk som går tillbaka till bronsåldern, inslag som tydligt visar områdets utveckling från förhistorisk tid till nutid.
Eolus Vind, som överklagat länsstyrelsens nej, backas upp av Malmös rödgröna politiker.
– Vi vidhåller det vi hela tiden har sagt, säger Carina Svensson.
Kommunen anser att länsstyrelsen har missuppfattat flera saker. Dels ska vindmöllan inte alls bli 90 meter hög, utan bara 58 meter, dels hamnar vindmöllan inte alls mitt i en känslig kulturmiljö, utan i "utkanten av ett smalare stråk som förbinder riksintressets två större delar". Dessutom ska vindkraft "proaktivt integreras i Malmös framtida landskapsbild".
Ett nej i miljödomstolen skulle kullkasta planerna på ett vindkraftsbälte runt Malmö.
Gå till toppen