Malmö

Beatles guru i högskolebråk

Malmö högskola sänker trovärdigheten för hela högskoleväsendet. Den kängan utdelar Patrik Lindenfors, ledamot i Humanisterna.
Bråket startade när det visade sig att en avhandling om Beatles favoritguru fått en opponent som själv påstås vara en av guruns mest devota anhängare.

Paul McCartney och George Harrison i the Beatles
 på besök i Falsterbo oktober 1967 för att träffa sin meditationslärare Maharishi Mahesh Yogi
 i Malmö på väg till flygbåtarna för att ta färjan tillbaka till Köpenhamn
.Bild: Kenneth Olson
Mannen i den akademiska stormens öga heter Anders Lindh. Han undervisar på lärarutbildningen och disputerade i fredags med doktorsavhandlingen "Unity pervades all activity as water every wave – Principal teachings and philosophy of Maharishi Mahesh Yogi".
Maharishi Mahesh Yogi blev känd som popgruppen Beatles favoritguru på 1960-talet och är grundare av rörelsen transcendental meditation (TM). TM är en meditationsteknik där mantran upprepas för att skapa kontakt med "djupare skikt i personligheten". Förespråkarna talar om effekter som avspänning, glädje, kreativitet och ytterst fred på jorden. Anders Lindh har utövat TM sedan 1970-talet, då han själv träffade den indiske vishetsläraren.
Det är dock varken Anders Lindhs egna meditationspreferenser eller val av ämne som upprör kritikerna, utan Malmö högskolas val av opponent – Sue Brown, assistant professor i Maharishi Vedic Science vid Maharishi University of Management i USA. Ett läroverk som den indiske gurun själv startade 1971 och som lär ut filosofins teori och praktik, däribland Yogic flying, som går ut på att nå ett högre medvetande genom att hoppa i lotusställning.
Det lärosätet ger Patrik Lindenfors, docent på zoologiska institutionen på Stockholms universitet och ledamot i Humanisterna, inte mycket för. Det var han som först började ifrågasätta Malmö högskola val av opponent.
– Det drar ner trovärdigheten för hela det svenska högskoleväsendet om man släpper in låtsasdocenter i låtsasämnen och låter dem utföra vetenskapliga granskningar av Malmö högskolas disputationer. Det är inte acceptabelt, så ska det inte gå till, säger han.
Formellt var det Johan Elmfeldt, dekan för fakulteten Lärande och samhälle som godkände Sue Brown som opponent.
–  Jag förstår inte det sättet att resonera, han [Patrik Lindenfors] drar förhastade slutsatser och påstår saker han inte har grund för. Vi har en ordentlig kvalitetsgranskning hos oss.
– Det handlar om att ha en opponent som kan området och som kan ställa de frågor som är nödvändiga i sammanhanget. Min bedömning mot bakgrund av den föredragning jag fick var allt var i sin ordning.
I avhandlingens förord, dedicerar Anders Lindh boken till Maharishis filosofi och tackar Maharishi University of Management för hjälp med allt från källor till korrekturläsning.
Finns det risk för jäv?
– Jäv handlar om att man har personlig relation, att man samarbetat i forskningsprojekt eller varit sakkunniga tillsammans. Och det har jag inte fått några som helst indikationer på. Att det här lärosätet besitter kunskaper på området kan ju inte vara något hinder, säger Johan Elmfeldt.
–  Det är viktigt att betona att opponenten genomförde sin opposition enligt gängse regler. Det var en mycket intressant och tankeväckande disputation.
Anders Lindh var mellan 1986 och 2012 doktorand i religionshistoria på Lunds universitet. Där avråddes han från att gå vidare till disputation med sin avhandling om Maharishi. Själv dementerar han bestämt att han bytte läroverk för att lättare få igenom sin avhandling.
– Min dåvarande handledares uppfattning var att jag inte var klar. Det är inget märkligt. Lunds universitet har väldigt begränsade resurser. Här i Malmö har jag fått en annan typ av handledning och tillsammans med min handledare arbetat om hela avhandlingen, säger Anders Lindh.
Betygsnämnden godkände enhälligt Anders Lindhs avhandling.

Världsomspännande rörelse

Maharishi Mahesh Yogi, 1911-2008, grundare av den världsomspännande rörelsen transcendental meditation, TM. Rörelsen finns i 60 länder.
Maharishi var meditationslärare i Indien och åkte till USA vid årsskiftet 1958-59. 1971 startade han Maharishi University of Management, som då hette Maharishi International university.
Maharishi var rörelsens ideolog och andliga överhuvud.
Sue Brown doktorerade vid Maharishi-universitet 2008 med avhandlingen ”Unity and diversity in Maharishi Vedic Science, higher states of consciousness, and an evaluative study of undergraduate student development”.
Gå till toppen