Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "I Hyllie fanns möjligheten att bygga för hela regionens tillväxt"

Hyllie står för den nya tidens stadsplanering, där kommunen verkar som nätverksentreprenör och tillsammans med näringsliv och fastighetsbransch bygger staden.
Det skriver Maria Nyman-Moritz, samordnare för Samsyn Hyllie.

Trenden är tydlig. Allt fler företag väljer Malmö som bas för sitt region- eller huvudkontor. I våras meddelade svenska huvudkontoret för Peugeot beslutet att flytta sin verksamhet från Stockholm till Malmö. Närheten till det nordiska kontoret i Danmark avgjorde den nya lokaliseringen.
Nyss kom beskedet att Babyliss öppnar ett nordiskt kontor i Malmö, samtidigt som filialen stängs i Ørestad.
Och platsen många blickar mot är Hyllie. Där Sverige har närmast till resten av världen.
Tillväxt beror i allt högre grad på en kommuns eller en regions egen handlingsförmåga – att själv och tillsammans med andra parter formulera realistiska visioner och initiera projekt med förändringsprocesser.
Citytunneln, en av de största svenska infrastruktursatsningar som gjorts i modern tid, har många kopplingar till Hyllie. Inte minst för att tunnelspåren och borrarna började här. Men det var också här man beslutade att lägga till en station, utöver Triangeln och befintliga Malmö C.
Trots stationens och utbyggnadsområdets potential var marknaden i slutet av 1990-talet helt ointresserad av denna då gröna yta på cirka 200 hektar obebyggd mark.
Som markägare hade Malmö stad ända sedan generalplanen från 1968 definierat Hyllie som ett utbyggnadsområde i södra Malmö. Men det var först i samband med beslutet om Citytunneln som utvecklingen startade. Och med Citytunnelprojektet blev också Hyllie platsen där näringsliv och offentlig sektor valde att skapa tillväxt tillsammans.
Detta "äktenskap" personifierades av kommunstyrelsens dåvarande ordförande Ilmar Reepalu (S) – drivkraften bakom Citytunneln – och byggentreprenören Percy Nilsson – med visionen att bygga norra Europas främsta multiarena vid station Hyllie.
Det var så det började. Länge var det få aktörer som valde att hänga på – trots Hyllies exceptionella läge i en region med stark tillväxt.
Samtidigt som första spadtaget togs till Malmö Arena i januari 2007 startade staden ett platsvarumärkesarbete, kallat Samsyn Hyllie, med de sju aktörer som verkade i området.
Det var inget nytt att bestämma sig för att gemensamt marknadsföra en plats som inte ens var ett utbyggnadsområde. Men unikt var att ett varumärke, på initiativ av och under ledning av en kommun, skulle växa fram i takt med områdets utveckling. Här fanns få intresserade aktörer och inga detaljplaner – men stora möjligheter att tillsammans bygga ett nytt centrum med betydelse för hela regionens tillväxt.
Från forskning och studier som tidigare gjorts framträder sex gemensamma nämnare som framgångsfaktorer för platsers utveckling; vision, strategisk analys, helhetssyn, partnerskap, långsiktighet och ledarskap.
Den första och största uppgiften var att skapa kraft och substans i dessa beståndsdelar, som från början saknades. Uppgiften var också att skapa en övergripande kommunikation för platsen i samspel med respektive byggherre. Fram kom visionen:
”Med kommunikationen i centrum ska Hyllie vara en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling av det nya Malmö – en gränsöverskridande och utåtriktad plats med hela världen som arena.” Profilen för området beskrevs med orden "internationellt, kaxigt och en hållbar upplevelse".
Idag, sju år senare, är det 30 aktörer som med samarbetet vänt upp och ner på Malmös karta och skapat en ny framsida i söder.
Med utvecklingen i Hyllie har Malmö stad tagit på sig en ny kostym som så kallad nätverksentreprenör. Samsyn och samverkan har varit en viktig faktor för områdets tillväxt. Visionen och profilen har stått sig medan området vuxit fram:
Malmö Arena, Malmömässan och Emporia – den treenigheten gjorde Hyllie till en världskänd besöksdestination genom handbolls-VM 2011, Eurovision Song Contest 2013, juniorhockey-VM och Nordiskt forum 2014. Därutöver har Emporia befunnit sig i ett guldregn från internationella arkitekttävlingar.
Inom fem år kommer Hyllie centrum att bestå av 2 500 bostäder, hotell, 180 000 kvadratmeter kontorsytor, shopping, multiarena, mässanläggning, badhus, parker, barnomsorg och skolor med internationell inriktning. En bit söderut öppnar snart Hubhult, Ikeas globala kontor. En mängd huvud- eller regionkontor tar nu plats.
Med Hyllie har Sverige kommit närmare världen, och världen har börjat upptäcka Hyllie. Huvudkontor och verksamheter kan dra nytta av läget, men också av möjligheten att stärka sin image som framtidsorienterande och tillväxtskapande, och de kan höja sin miljöprofil med platsens klimatsmarta satsningar.
Hyllie står för den nya tidens stadsplanering – att kommunen som nätverksentreprenör går hand i hand med näringslivet och fastighetsbranschen och bygger stad tillsammans. För det är med samarbete och samsyn mellan näringsliv och kommuner som en region kan växa.
Maria Nyman-Moritz
 
SKRIBENTEN
Maria Nyman-Moritz är samordnare för Samsyn Hyllie och anställd av Malmö stad.
Gå till toppen