Svedala

Svedala stäms för mångårig mobbning

Två syskon mobbades och utsattes för rasistiska trakasserier.

Emelie (som egentligen heter något annat) mobbades under hela sin skoltid i Svedala.Bild: Hussein El-Alawi
Båda syskonen – idag i tjugoårsåldern – berättar om långvarig fysisk och psykisk mobbning.
Föräldrarna möttes för många år sedan i Västafrika dit pappan kommit som biståndsarbetare. Paret flyttade senare till Sverige där barnen har vuxit upp. Att de har en mörk hud tycks ha varit en ständig drivkraft för mobbarna.
Sonen berättar om hur mobbningen tog fart på allvar sedan skolan börjat använda ett studiematerial som skulle ge bakgrundskunskap om invandring. Det handlade om flyktingpojken Charlie, "en tvättäkta neger", och talade bland annat om "svartskallar" och "apor".
Boken togs snabbt bort ur undervisningen och drogs in av förlaget. Men skadan var redan skedd. Även om avsikten i materialet var att bemöta fördomar satte det istället fokus på sonen som avvikare i den i övrigt ljushyade mellanstadieklassen.
Han utsattes för kränkande kommentarer, hot, knuffar, slag och sparkar. Först mot slutet av högstadiet upphörde kränkningarna sedan en av mobbarna dömts i tingrätten.
När dottern i familjen började skolan utsattes även hon för svår mobbning.
Skolan lyckades aldrig få stopp på kränkningarna. Familjen menar att skolan gjort vissa försök, men borde ha ansträngt sig mycket mer.
Familjen har tidigare anmält mobbningen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Men DO lade ned ärendet utan att kritisera kommunen.
Nu har familjen fått hjälp av föreningen Malmö mot diskriminering för att driva en skadeståndsprocess. Eftersom mobbningen av sonen har hunnit preskriberas gäller kraven bara kränkningar dottern utsattes för.
Svedala kommun har hittills genom utbildningschef Johan Lundgren nekat att betala skadestånd.
– Jag är inte insatt i detaljerna eftersom det här hände innan jag började arbeta i kommunen. Men DO har ju utrett och fattat ett beslut som vi vilar vårt ställningstagande på, säger han.
Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot diskriminering anser att DO inte har utrett allt tillräckligt noga.
– DO har inte fattat ett beslut om att diskriminering inte har skett utan bara att inte driva målet vidare. Det är inte samma sak. DO driver väldigt få ärenden och man har valt att inte prioritera det här, säger hon.
Hon menar att DO väljer utifrån vilka ärenden som kan gynna kampen mot diskriminering i allmänhet, medan Malmö mot diskriminering ger hjälp till drabbade individer.

Arbetar på riksdagens uppdrag

Malmö mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för att förebygga och motverka diskriminering.
Verksamheten startades 2010 och ger kostnadsfri juridisk hjälp och stöd i diskrimineringsfrågor och med antidiskriminerande opinionsarbete.
Uppdraget har formulerats att riksdagen och bekostas med offentliga medel.
Enligt Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot diskriminering är diskrimineringsmål mot kommuner ovanliga. I de flesta fallen löses tvisterna genom förlikning.
Läs alla artiklar om: #minskola
Gå till toppen