Lund

Universitetetsstyrelsen ger rektorn bakläxa

Rektor ville ha 40 miljoner kronor extra för att gå i land med utlovade projekt. För mycket, säger styrelsen.

Lars Ljungälv, ordförande i Universitetsstyrelsen, vill att Per Eriksson går hem och räknar.Bild: Ingemar D Kristiansen
Sydsvenskan har i veckan berättat hur rektor Per Eriksson har hanterat sin egen budget. Utöver de 55 miljoner kronor han hade till sitt förfogande har han använt upp ytterligare 14 miljoner kronor. Men det stannar inte där, konstaterar styrelseordförande Lars Ljungälv, efter fredagens styrelsemöte.
– Vi kan väl ändå vara öppna med det. Vi gör bedömningen att trettio miljoner av de fyrtio redan är förbrukade, dem kan vi inte ta tillbaka. Nu har vi tio miljoner att prioritera inom.
Rektor får ändå grönt ljus för att dra över budgeten. Även nästa rektor får spräcka budgeten för att ha några pengar att röra sig med.
– Vi hade ett långt och sakligt resonemang kring detta. Det är rimligt att rektor ser över satsningarna och funderar på om man kan förändra något, säger Lars Ljungälv.
Hur ser styrelsen på att Per Eriksson har förbrukat mer än han har?
– 40 miljoner kronor är otroligt mycket pengar, men man måste sätta det i perspektivet att det är väldigt många frågor på bordet. Det här är en styrningsfråga som man måste fundera över. Gör man en budget så ska man hålla sig till den. Och det är viktigt att man fattar medvetna beslut.
Har det varit för dålig styrning här?
– Jag tror att man kan förbättra styrningen.
Har styrelsen blivit informerad om att pengarna inte har räckt till?
– Frågan har diskuterats, men det är alltid ett läge där det är ett skarpt belopp. Det här beloppet har väl inte varit helt klart.
Att resurserna för nästa rektor är intecknade har fått starkt kritik. Hur ser styrelsen på det?
– Man lägger ju längre planer. Det har nog förekommit tidigare att man har en väldigt liten budget när man tillträder. Man måste också ha i beaktande att bara för att man har intecknat medel så behöver man inte ha gjort något dåligt.
Per Eriksson, dekanerna säger att de saknar insyn, har du inte förankrat dina beslut?
– Jag har försökt lägga mig vinn om det. Vi diskuterade det här igår, och den lösningen flertalet av dem (dekanerna) fördrar är att man fullföljer enligt det förslag vi har lagt, sen kan alla kanske tycka att det hade varit bättre om man hade skruvat om världen och kunnat tänka en gång till.
Varför har du inte lyft frågan till styrelsen tidigare?
– Det är lätt att vara efterklok, hade jag haft det här riktigt klart för mig i juni så hade jag lyft det till styrelsen då.
Vilken koll har ni i styrelsen på att pengarna har gått till rätt prioriteringar?
– Det kan man aldrig fullt ut ha. Styrelsen har ett övergripande ansvar, vi förväntar oss att ledningen ska kunna göra de här prioriteringarna.
Forskare tycker att det är fel att rektor tillåts dra över budget, när de ska hålla sina budgetar. Hur ser styrelsen på det?
– Det kan man ha förståelse för. Men det är en stor verksamhet och en budget stämmer aldrig. Så här kan det inte fungera varje år, men det är relevant att det fungerar så ibland. I den här typen av verksamhet gör man prioriteringar och allt faller inte ut enligt den plan man hade förväntat sig.
Vilken väg ska Universitetet ta? Mer eller mindre pengar på central nivå?
– Det viktiga är inte hur stora pengarna är, utan att vi hittar en balans mellan hur mycket som ska hanteras centralt eller lokalt. Här måste vi bli mycket bättre och tydligare.
Per Eriksson står fast vid att han varit öppen om satsningarna:
–  Om var och en bara tar sitt eget ansvar kan vi inte bygga ett starkt universitet. Vi måste lösa utmaningar och problem gemensamt.
Satsningen att ta hand om data från Max IV ska nu ses över.
Gå till toppen