Skåne

Brist på sfi-lärare skapar kö

Wazaa Alhkem från Syrien vill jobba som frisör i Sverige och lära sig svenska. Men köerna till sfi-kurserna växer i takt med att flyktingarna blir fler.

"När jag och min dotter går till kyrkan pratar alla svenska. Där måste man kunna svenska för att förstå", säger Wazaa Alhkem, här med dottern Fatima.Bild: Emil Langvad
I Arbetsförmedlingens platsbank finns just nu 135 annonser om lediga tjänster som sfi-lärare runt om i landet.
Bland dem som letar med ljus och lykta efter behöriga sfi-lärare finns skolföretag och rekryteringsbolag. Men även kommuner, från Kiruna i norr till Ystad i söder.
Ingrid Jerkeman är undervisningsråd på Skolverket:
– Vi känner väl till att det är brist på sfi-lärare. Vi får nu signaler om att det blivit ännu svårare att rekrytera behörig personal. Även grundskolor och gymnasier behöver ju lärare med liknande kompetens.
Bristen på sfi-lärare beror på de senaste årens kraftiga ökade flyktinginvandring. I år väntas 90 000 asylsökande till Sverige. Det ökar en redan hög efterfrågan på sfi-kurser.
I år har de flesta kommuner sett sfi-grupperna öka med 15-20 procent.
I Helsingborg har antalet sfi-elever ökat från 1000 till 1200, i Malmö från 3 800 till 4 200. I Lund har antalet elever på fem år ökat från 600 till 1500.
Regeringen har aviserat en mångmiljonsatsning i det så kallade Lärarlyftet. Det ska ge fler behöriga sfi-lärare. Men satsningen tar tid. Det dröjer flera år innan det finns sfi-lärare för alla de skolformer där de efterfrågas.
Enligt skollagen ska flyktingar vänta högst en månad på sfi-plats, för andra invandrare är maximal väntetid tre månader. Flera kommuner tummar nu på de tidsfristerna.
I Helsingborg är det lång kö till Komvux Kärnan där kommunen driver sfi-kurser i egen regi.
– Vi berättar för de sökande att de kan välja en privat anordnare om de inte vill vänta, säger Ulrika Leijon-Hoff vid vuxenutbildningen i Helsingborg.
I Malmö består sfi-kön just nu av 1 300 personer, som får vänta 1-3 månader på en kurs. Men för hundra av dem blir väntetiden längre än vad skollagen stipulerar.
– Vi har för lång lö. Det är ett huvudbry. Det orsakar problem även för Arbetsförmedlingen som gärna vill att klienterna varvar praktik med sfi, säger Yerk Liveröd, sfi-rektor på kommunala Södervärnsskolan.
Situationen försvåras av att ett tänkt samarbete med Eslövs folkhögskola gått om intet samt av att ett 20-tal skolsalar förstörts av översvämningar.
Också i Lund är det kö.
– Vi försöker styra kön så att den inte blir för lång. Vi rekryterar nya lärare. Och det finns alltjämt sökande lärare som är behöriga, säger Annika Moschoviti, sfi-rektor i Lund.
Lärarbristen är värre bland privata anordnare än hos kommunerna.
– Det behövs personal ständigt. För säkerhets skull annonserar vi hela tiden efter lärare, säger en privat anordnare.
Enligt skollagen måste en behörig sfi-lärare dels ha lärarlegitimation, dels 30 poäng i svenska som andraspråk. Malmö ställer kraven ännu lite högre. Men lärarbristen tvingar alla att tumma på sina krav.
– Det är inte lätt att få tag på behöriga sfi-lärare. De efterfrågas på alla håll, suckar Ulrika Leijon-Hoff, som är öppen med att inte alla sfi-lärare i Helsingborg lever upp till kraven.
I Helsingborg redovisar man öppet hur hög andel av lärarna som är riktiga sfi-lärare. Just nu är andelen 20 av 39 på de externa sfi-anordnarna.
I Malmö lever nästan alla 120 kommunalt anställda sfi-lärare upp till kommunens behörighetskrav, men än så länge bara 21 av 68 privat anställda sfi-lärare.

Sfi - svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) är en av de vanligaste åtgärderna för integration i Sverige.
Sfi är en egen skolform, nära besläktad med Komvux.
Kurserna är kostnadsfria för deltagarna. De anordnas och bekostas av kommuner, som dock får statlig ersättning för deltagande flyktingar.
Antalet sfi-elever har trefaldigats på tio år, från 49 000 till nästan 150 000 personer.
Språkkurser för invandrare är särskilt viktigt i Sverige eftersom bara var tionde invandrare behärskar svenska. I länder som Kanada, Frankrike och Storbritannien talar nästan hälften av alla nyanlända invandrare det inhemska språket.
Danskar och norrmän får inte delta i sfi-kurser. I normalfallet inte heller asylsökande.
Gå till toppen