Lund

"Det är väl använda pengar"

– Det är alldeles självklart att rektor ska ha de här pengarna, och han ska ha mer, säger Sven Strömqvist, vice rektor med ansvar för forskningsfrågor.

Sven Strömqvist, vice rektor.Bild: Kennet Ruona
Sven Strömqvist har i sin roll som vicerektor berett beslut och gett Per Eriksson råd om forskningsprioriteringar.
– Jag ser det som en relativt liten pott rektor har till sitt förfogande och han har i stor utsträckning använt pengarna till att stödja forskning som behöver stödjas. Det är väl använda pengar.
Flera dekaner säger att de inte haft tillräcklig insyn, hur kommenterar du det?
– Det har varit mycket mer transparent under den här perioden än tidigare.
Men också mycket mer pengar i omlopp?
– Ja. Man kan alltid bli bättre.
Sven Strömqvist vill tvärt emot dekanerna samla ännu mer pengar på central nivå. Han jämför med andra internationella universitet och tror att Lunds universitet skulle få ut mer av sin potential med en central funktion som samordnar olika fakultetsöverskridande forskningssatsningar, en så kallad "dean of research".
– Situationen som nu har uppstått med rektors strategiska medel ser jag som ett symptom på att det behövs en starkare central funktion som kompletterar institutioner och fakulteter.
Och den funktionen borde ha en egen kassa, utöver rektorspotten, anser Sven Strömqvist.
– Under 50 miljoner kronor blir svårt. Ska man smörja upp maskineriet så kan man inte bara komma med goda argument och heja på i största allmänhet, man måste också ha ekonomiska resurser för att sy ihop samarbetena.
Har du med dig fakulteterna i det här tänket?
– Det är jag alldeles övertygad om.
Men viss självrannsakan finns. Organisationen har inte optimerats för att hantera höga krav på medfinansiering från externa bidragsgivare, menar Sven Strömqvist.
–  Det är heltokigt att säga nej till pengar när man tar dem i konkurrens med andra, men vi har inte hittat en bra metod för att hantera medfinansieringsproblematiken.
Gå till toppen