Med andra ord

Sydsvenskan: Panel om klimatet rent politisk

Jordens klimat är komplext med många samverkande faktorer. USA-forskarna William Kellogg och Stephen Schneider har beskrivit hur alla faktorer samverkar. De var båda drivande krafter bakom FN:s klimatpanel IPCC.
De listade cirka 30 olika faktorer med avseende på bland annat solinstrålning, atmosfär, hav, moln, nederbörd, mark, växtlighet, temperatur, tryck, vindar och strömmar.
En liten del av alla samverkande faktorer är atmosfärens sammansättning. I denna lilla del är koldioxid 0,4 promille, fyra tiotusendelar. 78 procent är kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon och 0,1 procent andra gaser.
Av denna lilla andel koldioxid är bidragen från mänsklig verksamhet en bråkdel. Det är denna minimala andel som IPCC påstår hotar jordens klimat.
IPCC skapades 1988 för att i världens klimatforskning se tecken på mänsklig påverkan. Panelen bortser från naturliga faktorer och beaktar bara sådan forskning som berör påstådd mänsklig klimatpåverkan.
IPCC består av funktionärer och administratörer från FN:s medlemsländer. Få bedriver egen klimatforskning. Delegater utses efter etniska, geografiska, ekonomiska, sociala och andra principer. Få har relevanta naturvetenskapliga kunskaper.
De låter omkring 800 forskare sammanfatta världens klimatforskning i synteser. Samtliga fem hittills publicerade synteser har uttalat stor osäkerhet om någon påvisbar mänsklig påverkan.
För beslutsfattare sammanfattar panelen mänsklig påverkan ur synteserna. Dessa sammanfattningar tar politiker, medier och opinion som gällande vetenskap.
Men det är de inte. Panelen förhandlar fram tillspetsade formuleringar. Den skärper syntesernas uttalade osäkerhet till nu 95-procentig säkerhet för att mänsklig påverkan hotar jordens klimat.
Dock saknar denna säkerhet stöd i rapporterna bakom. Den är inte vetenskap. Den är politik.
Tege Tornvall
Nätverket Klimatsats
Gå till toppen