Nyheter

Chatt: Är det rätt att välja ekologiskt?

Är det ekologiska alternativet alltid bäst för miljön? Eva Salomon, forskare vid EPOK (Centrum för ekologisk produktion och konsumtion) svarade på frågor från Sydsvenskans läsare.

Eva Salomon, forskare vid JTI svarar.Bild: Staffan Claesson / pressbild
Eva Salomon är forskare på JTI - institutet för jordbruks -och miljöteknik i Uppsala. Hon är just nu knuten till SLU-projketet EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion. Eva Salomon är doktor i växtnäringslära och docent i markvetenskap. Hon har tidigare arbetet i nio år på SLU i Alnarp.

Emelie: Varför ska man egentligen handla ekologiskt?

Eva Salomon: Risken är mindre att ekologisk mat innehåller rester av bekämpningsmedel.

11:00, 18 November 2014

 

Christer Wallinder: Om man enbart ser till den genomsnittliga avkastningen: vilka grödor passar bäst resp sämst för ekologisk odling?

Eva Salomon: Potatis är idag svårt att få hög avkastning på i ekologisk odling. Grovfoder (hö, ensilage, bete) till idisslare är lätt att få höga skördar av i ekologisk odling. Åkerbönor ger också hög skörd i ekologisk odling.

11:02, 18 November 2014

 

Emelie: Stämmer det att ekologisk mat kommer att bli billigare om fler köper den?

Eva Salomon: Ja, Ju fler som efterfrågar en vara desto billigare blir varan

11:03, 18 November 2014

 

Emelie: Varför finns det inte ekologisk lättmjölk?

Eva Salomon: Det finns svenska mejerier som säljer ekologisk lättmjölk, exempelvis Norrmejerier, Skånemejerier och Arla.

11:05, 18 November 2014

 

Jan Nilsson: Ekofilosfins huvudtes är ju hållbarhet genom resursbesparing och klimatskydd. Framför allt undvika fossila bränslekällor. Fråga: Vad finns det för NATURVETENSKAPLIGT stöd för påståendena om att just köttkonsumtion skulle ÖKA utsläppen av fossilgrundade växthusgaser.

Eva Salomon: Det beror på hur köttet produceras. Djur som föds upp på betesmark kräver mindre foder där man använt fossil energi i produktionen.

11:07, 18 November 2014

 

angela: Hej! De här fyra forskarna är de köpta att skriva detta? Jag måste säga att jag får den känslan! Jag tycker att det är otroligt pinsamt att man går ut så här när det bevisligen, eller förresten säger sig själv att ekologiskt är bättre för både hälsan och miljön. Vad är de rädda för? Att inte få sälja sitt gift??

Eva Salomon: Det leder inte framåt att ställa eko mot konventionellt. Alla skulle tjäna på att vi forskare kunde samarbeta för att utveckla allt jordbruk så att det blir mer hållbart.

11:11, 18 November 2014

 

Nina: Varför måste det vara "vi och dem"? Varför måste de två olika sidorna smutskasta varandra, är det inte bättre vi sammarbetar mot en hållbar livsmedelproduktion? Jag är övertygad om att eko och konv har bra som dåliga effekter..

Eva Salomon: Jag håller med dig helt och hållet!

11:12, 18 November 2014

 

Håkan: Jag har en känsla av att ekobönder är lite yngre än konventionella bönder. Fler kvinnor också kanske? Stämmer det? Kanske är de i så fall lite öppnare, handlingskraftigare och mer innovativa än äldre bönder. Påverkar det i så fall deras investeringar med nya smarta tekniska lösningar på gårdsnivå? Har det några effekter på gödselhantering, anrikning av tungmetaller och övergödning?

Eva Salomon: Det var stora och svåra frågor. Men det stämmer att ekobonden i genomsnitt är 10 år yngre, är oftare en kvinna och har i genomsnitt en 10 hektar större gård.

11:21, 18 November 2014

 

Hans Lillpers: Att äta animalisk föda anses tära mycket mer på jordens resurser än att hålla sig till vegetabilier. För att sluta kretsloppen på ett på ett bra sätt menar man att djurhållning är en viktig del i ekologisk produktion i vårt land. Finns det någon idé om hållbar ekologisk produktion utan djur?

Eva Salomon: Idén bygger på att vi i så fall behöver återföra gödsel från toaletter och matrester från hushållen för att sluta kretsloppen. svårigheten idag är att dessa restprodukter är svåra att få tillräckligt rena för användning i jordbruket.

11:22, 18 November 2014

 

Bertil Lundgren: Både SLU och ekolantbruket tar stryk av det ovetenskapliga och vilseledande utspel som SLU-professorerna gjort. Det är dessutom bara det senaste i raden. Vilka slutsatser kommer SLU att dra av detta inför framtiden för att framstå som en oberoende och trovärdig institution?

Eva Salomon: Det pågår just nu en livlig diskussion på SLUs forskarblogg i detta ämne där många deltar med olika inspel. Så fler deltar i diskussionen än vad som syns i media.

11:26, 18 November 2014

 

Pär: Är inte eko bättre för de som arbetar med produkten? med tanke på besprutning osv.

Eva Salomon: Ekologiska jordbrukare hanterar inte bekämpningsmedel och det är naturligtvis en fördel.

11:30, 18 November 2014

 

Jonas: Kritiker menar att Östersjön inte skulle må bättre av ekologiskt odlat. Stämmer det?

Eva Salomon: Man kan inte generellt säga att ekologisk odling är sämre för Östersjön. I data från flera tusen svenska gårdar hade ekologiska gårdar 40 % lägre kväveöverskott vilket minskar risken för gödande kväveläckage till vatten.

11:38, 18 November 2014

 

Kattis: Vad är det negativa med ekologisk odling. Finns det produkter som lämpar sig sämre än andra för ekologisk produktion? Är importerat ekologiskt bättre än vanlig svensk produktion?

Eva Salomon: Utmaningen för eko i Sverige är att öka avkastningen, speciellt för potatis och spannmål. När det gäller produktion av mjölk är dock skillnaden bara cirka 8%.. Det är ibland bättre att köpa konventionellt svenskt än eko import, exempelvis tomater.

11:45, 18 November 2014

 

Ellie: Hej Eva, eftersom att ekologiska grödor inte besprutas måste bönderna besöka fälten med maskiner mycket oftare för att bla rensa ogräs. Mycket mer avgaser alltså. Det är väl inte så bra? Jag köper hellre närproducerat än ekologiskt just av den anledningen.

Eva Salomon: Jordbrukets klimatpåverkan kommer främst från utsläpp av lustgas från mark och metan från djuren. Dieselanvändningen står för en mycket mindre påverkan. Närproducerat är bra av andra anledningar.

11:48, 18 November 2014

 

Ulf: Var hittar jag forskningsrapporter som visar att ekologisk odling ger miljö- och hälsomässiga fördelar?

Eva Salomon: www.slu.se/epok samt www.jti.se

11:52, 18 November 2014

 

Johan Stam: Det är något som inte stämmer i bedömningen av (konsekvenserna av) bekämpningsmedlen , när kritiker av ekologisk odling tycker att högre avkastning på odlingen väger tyngre än omsorg om hälsa? Är konsekvenserna av gifter helt enkelt för långsiktiga för att de ska kunna värderas rätt?

Eva Salomon: Hälsofrågan är komplicerad och svår att värdera.

11:55, 18 November 2014

 

Helena Winter: Eko-kött är ju mycket dyrare (så klart). Vilken är den största kostnaden som en ekobonde har vid tex hållning av nötkreatur än en konventionell? Eller är det mängden djur man kan ha som är avgörande?

Eva Salomon: Omställningstiden från konventionell till eko är 3 år då lantbrukaren inte får något merpris medan nya investeringar måste göras. Det innebär en stor kostnad. Eftersom man ska producera mer foder själv så kan man inte ha lika mycket djur.

11:57, 18 November 2014

 

Lars Fridh: Det är jag som har skrivit dagens insändare. Finns det uppgifter om vilka produkter det är som skadas så att de blir hälsovådliga vid konventionell odling? Kan det vara mer miljövänligt att ta eko morötter från Italien än att använda konventionellt odlade i närområdet?

Eva Salomon: Kaffe, te och bananer bör man välja ekologiskt ur miljö- och hälsosynpunkt. När det gäller morötter är det bättre att välja eko. Transporterna är en mycket liten del av miljöpåverkan i produktionen.

12:01, 18 November 2014

 

 

Gå till toppen