Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Ekoodling ger halva skörden

Lantbruksprofessorer larmar om svält och katastrof om all odling blir ekologisk. Påståendena väcker stark kritik, men sant är att ekoodling ger halverade skördar.

Bild: Pontus Tideman / Arkiv
Ett gammalt statligt mål var att tjugo procent av den svenska åkermarken skulle vara ekologiskt odlad 2010.
Andelen har också stadigt ökat över tid men noteringen för 2013 stannar vid 15,1 procent.
Av den andelen används mer än hälften till att odla foder till djur och då huvudsakligen till eko-kor som producerar eko-mjölk. Antalet eko-grisar är försumbart.
I helgen upprepade fyra professorer vid Sveriges lantbruksuniversitet en kritik som vållade samma ilskna kommentarer som när de lade fram den för fem år sedan.
Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer och Rune Andersson hävdade att ekoodling inte är hållbar om världen ska försörjas. Konsumenterna får varken bättre livsmedel eller en bättre miljö.
Och de vidhåller kritiken. Det skulle behövas 40 procent mer jordbruksmark för att få samma skördeutfall. Detta skulle bland annat leda till värre problem för Östersjön eftersom mer odlad åkermark kommer att läcka gödningsämnen.
Jordbruksverkets årliga statistik bekräftar skillnaderna mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk:
2013 levererade den genomsnittliga svenska ekologiska åkern hälften så mycket höstvete som den konventionella.Skörden av vårvete var 40 procent mindre och höstråg 55 procent mindre.För havre, som är det spannmålsslag som odlas i störst kvantiteter, är relationen lite bättre. Skörden blev 37 procent mindre.
Ekologisk potatis utgör bara två procent av landets totala potatisodling. Men även där var skörden 2013 bara lite drygt hälften räknat per ytenhet.
Bara åkerbönan, som används till djurfoder, visar på någorlunda likvärdiga skördar.
Naturskyddsföreningen hör också den här gången till professorernas argaste kritiker.
Föreningen medger att skördar visserligen halveras i Sverige, men att detta inte ska gälla för miljontals bönder i utvecklingsländerna. Där kan till och med ekologiska skördar bli större än de i konventionellt jordbruk.
Föreningen hävdar också att det inte är brist på mat som leder till att en miljard människor svälter.
"På global nivå handlar problemen snarare om fattigdom, handelspolitik, infrastruktur, jämställdhet och brist på demokrati", skriver Naturskyddsföreningen som svar på SLU-professorernas kritik mot ekologisk odling.

Inga gifter tillåts

I ekologisk odling används inte kemiska bekämpningsmedel mot skadliga organismer. Grödorna får heller inte gödslas med handelsgödsel, d v s gödsel som blandas samman industriellt.
I konventionellt jordbruk har användningen av bekämpningsmedel varken ökat eller minskat de senaste tio åren.
Den totala åkerarealen i landet är lite drygt tre miljoner hektar, varav 440 000 är betesmark.
460 000 hektar, 15,1 procent, är så kallad omställd åker vilket betyder att grödorna som odlas får kallas ekologiska.
Gå till toppen