Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ekonomi

Barnreklam kräver särskild försiktighet

Det är inte generellt förbjudet för företag att rikta reklam till barn. Men de måste vara extra försiktiga och får inte uttryckligen uppmana till köp.

Cecilia Norlander, jurist på Konsumentverket
Under 2014 har Konsumentverket fått in 43 anmälningar mot marknadsföringsåtgärder av olika slag som riktar sig till barn och unga.
Cecilia Norlander, jurist på Konsumentverket, säger att även om sådan reklam inte är förbjuden annat än i vissa fall (se faktaruta) ska företagen enligt lagen vara särskilt försiktiga.
– Det inte får vara vilseledande eller aggressivt utifrån hur ett barn uppfattar det. Man bedömer marknadsföringen med barnets ögon.
Direkta uppmaningar till köp i annonser är förbjudna i lag, även på webben. Men Cecilia Norlander menar att bestämmelsen bör kunna användas även på andra typer av marknadsföring.
Reglerna gäller all reklam som faktiskt når barn.
– Om barn nås måste företaget tänka på det. Vi ställer lika höga krav. Det har vi stöd för i praxis från Marknadsdomstolen.
Företag kan också bestraffas enligt reglerna i Marknadsföringslagen om de bryter mot det som kallas "god marknadsföringssed". Det kan exempelvis vara allmänna råd från olika myndigheter eller reklambranschens egna regler.
– Branschen har själva upprätthållit att man inte skickar direktreklam till barn under 16. Det är en god sed på marknaden. Bestämmelsen som sådan är inte inskriven i lagen, men vi kan använda lagen för att se till att företag följer den.
Reklamombudsmannen är näringslivets eget organ för etisk prövning av marknadsföring. Organisationen tillämpar Internationella handelskammarens (ICC:s) regler.
– Det är näringslivets egen kod som till stora delar överensstämmer med Marknadsföringslagen, men också är mer långtgående, säger Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig.
Reklamombudsmannen har sedan i augusti 2009 prövat 34 ärenden som berör reglerna om reklam till barn. Tolv av dem fälldes. En reklamfilm för ett jultidningsförlag fälldes eftersom det framstod som alltför enkelt för unga att tjäna bra på försäljningen och en bilreklamfilm där ett barn under kurragömmalek kröp ner i en platssopsäck fälldes för risken att ett barn skulle inspireras att ta efter.
Enligt ICC:s regler ska företag iaktta särskild aktsamhet när det gäller barn.
– Det hänger ihop med att barn och ungdomar kanske inte har samma uppfattningsförmåga och inte heller samma kunskapsnivå som en vuxen människa. Man får inte utnyttja barns och ungas "naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet" står det i reglerna, säger Reklamombudsman Elisabeth Trotzig.
TV-reklam till barn under tolv år är förbjuden i lag om kanalen sänder från Sverige.
– Det finns ju kanaler som sänds på svenska men som sänds från London, som femman och trean. Då är det engelska regelverket som gäller. Därför ser man reklam riktad till barn på svensk TV.

Marknadsföring till barn

Enligt Marknadsföringslagen ska företag vars marknadsföring når barn vara särskilt försiktiga. Det är också förbjudet att i reklam till barn ha direkta köpuppmaningar.
I näringslivets egna regler står dessutom att företag inte får utnyttja barns och ungas "naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet".
Det finns inget generellt förbud, men några specialfall:
All TV-reklam till barn under 12 år är i lag förbjuden i kommersiella sändningar från Sverige.
Direktadresserad reklam till personer under 16 år anses strida mot "god marknadsföringssed" och därför förbjuden enligt Marknadsföringslagen.
Det är förbjudet i lag att rikta reklam för alkohol eller tobak till någon under 25 år.
Gå till toppen