Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Så har trafiken ökat på E6

Trafiken på E6 i Skåne har ökat mycket kraftigt. Och fort går det.

På förmiddagen den 6 mars i år startade Trafikverket sin trafikmätning på E6 utanför Lomma. Ett dygn senare hade man räknat in nästan 53 000 fordon i de två körriktningarna.
Det gör platsen till den mest trafikerade längs E6 i Skåne.
När trafiken mättes på platsen första gången detta sekel, en vårvinterdag 2002, var antal passerande fordon 13 500 färre.
Under åren har trafiken utanför Lomma alltså ökat med en tredjedel.
Medelhastigheten i det norrgående körfältet var 111 kilometer i timmen för personbilar och 85 kilometer i timmen för lastbilar med släp, som ska hålla 80.
Tidningen har tagit del av mätuppgifter för 16 platser längs E6 i Skåne. Mätningarna görs på samma plats var fjärde år.
Vår genomgång visar att varken trafikökningen eller de höga hastigheterna utanför Lomma är unika.
Tvärtom har trafiken ökat mer vid majoriteten av de mätta platserna, och medelhastigheterna är högre på flera håll.
Vid några platser längs E6 har trafikökningen varit påtagligt större. Det gäller bland annat mätpunkter vid Ringvägen runt Malmö, vid Arlöv och söder om avfarten mot E 4 vid Helsingborg.
På flera platser har lastbilstrafiken ökat mer än personbilstrafiken. Flest lastbilar körde det enligt de senaste mätningarna utanför Helsingborg.
Peter Fredriksson, trafikplanerare vid Trafikverkets region syd, säger att det är svårt att dra slutsatser av enstaka mättillfällen men bekräftar de allmänna trenderna.
– Trafiken har ökat påtagligt under 2000-talet. Det hänger i första hand ihop med stora samhällstrender som globalisering och högre grad av specialisering.
– Vi pendlar längre till jobbet och vi är mer benägna att resa längre sträckor i jobbet eftersom vi är mer specialiserade. Samma sak gäller företag och det gör att man har större behov av att transportera saker längre sträckor, säger Peter Fredriksson.
Redan i dag börjar man närma sig taket för hur mycket trafik vägen klarar på några ställen, enligt Peter Fredriksson.
I dagsläget gör Trafikverket bedömningen att det framförallt är vid trafikplatserna behovet för åtgärder är störst.
– Det är där vi först märker av att kapaciteten på vägen börjar ta slut. I Skåne är det framförallt vid avfarterna vi har problem. Det uppstår köer som ibland sträcker sig ut på motorvägen, säger Peter Fredriksson.
Köerna från avfarterna är dels ett säkerhetsproblem eftersom de ökar risken för så kallade upphinnandeolyckor, dels riskerar köerna att fortplanta sig över långa sträckor på motorvägen.
– När det går i 110 och man ser ett stopp framför blir det kraftiga inbromsningar. Det sprider sig snabbt. Visst kan spökköer uppstå på grund av oförutsägbara händelser som en lastbil som får punktering, eller att ett rådjur hoppar över vägen. Men jag vågar påstå att det vanligaste skälet är problem som uppstår vid avfarter och påfarter, säger Peter Fredriksson.
I dagsläget är det inte aktuellt att öka kapaciteten på E6 i Skåne genom att till exempel bygga tre filer i varje körriktning. Det finns det inte pengar till i den trafikplan som löper till och med 2018.
– Ur ett rent bilperspektiv skulle tre filer så klart vara att föredra. Men i slutändan är det ett politiskt beslut. Region Skåne har ambitiösa planer på en utbyggnad av kollektivtrafiken och de stora skånska kommunerna vill inte ha in fler bilar i städerna. Man anser att man inte har plats för dem, säger Peter Fredriksson.
Trafikverket följer utvecklingen på E6 noga.
– Om trafiken fortsätter öka på samma sätt måste vi vidta åtgärder. Det handlar inte minst om att säkra E6 som transportled för den samhällsviktiga godstrafiken, men också för den mer långväga personbilstrafiken, säger Peter Fredriksson.
Om kapaciteten måste ökas är en utbyggnad av antalet filer inte enda möjligheten.
Ett annat tänkbart alternativ är en sänkning av den tillåtna hastigheten på de sträckor där trafiken är som tätast, framförallt under rusningstid.
110 är nämligen inte någon ideal hastighet för att få trafiken att flöda på bästa sätt när den är som tätast.
– På 110-vägar är skillnaderna mellan de faktiska hastigheterna som trafikanterna håller stora. Det blir ryckigt, man får inbromsningar och köer. Runt 80 kilometer i timmen flyter trafiken mycket bättre. Man får faktiskt igenom fler fordon per timme i högtrafik om hastigheten är 80. Dessutom hade det varit bra ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, säger Lars Ekman trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket.
Att medelhastigheterna, trots trängseln i rusningstid, på en rad platser i dag är högre än fartgränserna visar enligt Lars Ekman att trafiken på E6 i Skåne har två ansikten.
– Vi hör ofta att det är trångt. Samtidigt är medelhastigheterna så höga. Köerna uppstår under några timmar på morgonen och kvällen. På resten av dygnet kan man uppenbarligen köra fort.
Generellt är medelhastigheterna högre i norra Skåne.
Mönstret med högre medelhastigheter än den tillåtna är inte så vanligt när det gäller motorvägar.
– Men motorvägarna är kanske de vägar som jag tycker att högre medelhastigheter är ett mindre problem. Rent säkerhetsmässigt klarar vägen 120 på de flesta platser. Men om någon kör så fort och stöter på en kö, då ökar riskerna för olyckor.
Gå till toppen