Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

200 olyckor med skadade år efter år

Enligt Trafikverket är E6 en säker väg i förhållande till trafikmängderna. Men varje år inträffar runt 200 olyckor med en eller flera skadade längs vägen och sedan 2003 har 37 dödsolyckor skett där. Vi har kartlagt var, när och hur olyckorna sker.

Varje år skadas hundratals trafikanter på E6 i Skåne. 2014 ser ut att kunna bli ett mörkt år. Enligt polisens siffror för första halvåret i år kan det bli olyckrekord.
Tidningen har gått igenom samtliga olyckor som registrerats i Transportsstyrelsens olycksdatabas Strada från januari 2003 till och med oktober i år. Totalt rör det sig om cirka 2400 olyckor med en eller flera personskador som rapporterats in av sjukvården och polisen under åren.
När
December är den värsta olycksmånaden på E6 i Skåne, följd av juni.
Att december toppar statistiken beror bland annat på väglag och ljusförhållanden. Vid mer än hälften av olyckorna i december var det halka på olyckplatserna.
Sommaren som helhet är dock något mer olyckstät än vintern. Det beror i första hand på att det är under sommaren som trafiken på E 6 är som intensivast.
Våren är trafikanternas bästa tid. Under april och maj sker minst olyckor.
Var
När det gäller mängden olyckor är skillnaden stor mellan olika platser. Generellt sker en stor andel av olyckor med personskador runt trafikplatser och vid på- och avfarter.
– Där har vi problem med köer. Det är dåligt ur säkerhetssynpunkt eftersom det ökar risken för upphinnandeolyckor, säger Lars Ekman, trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket.
Tidningens kartläggning visar att över en tredjedel av alla olyckor längs E6 i Skåne sker vid eller i nära anslutning till trafikplatser och vid på- och avfarter.
Värst drabbade är Helsingborgs södra och trafikplats Kropp, även den vid Helsingborg. Vid Helsingborgs Södra har 84 olyckor inträffat sedan 2003.
Även visa specifika vägsträckor sticker ut som särskilt olyckstäta.
Flest olyckor per kilometer sker exempelvis på sträckan mellan Helsingborg och Rydebäck.
Men även norr om Malmö, på sträckorna genom Arlöv och Lomma, sker förhållandevis många olyckor per kilometer.
Minst olyckor sker söder om Vellinge och norr om Ängelholm.
Hur
Två olyckstyper utgör över 80 procent av alla olyckor med personskador på E6. Det rör sig om singelolyckor och så kallade upphinnandeolyckor alltså påkörningar bakifrån. Singelolyckorna är något vanligare.
På tredje plats kommer omkörningsolyckor, men den typen av olycka utgör mindre än fyra procent av det totala antalet olyckor på vägen.
Materialet från databasen tidningen tagit del av visar att det också finns geografiska skillnader.
Till exempel är upphinnandeolyckor vanligare runt trafikplatser. Extra tydligt är mönstret kring trafikplats Flädie i Lomma kommun.
Det är också en av få platser längs E 6 där Trafikverket i dag har konkreta planer på omfattande åtgärder.
Skador
15 procent av olyckorna på E6 i Skåne slutar med svåra personskador eller dödlig utgång. Den stora majoriteten är alltså olyckor med skador som bedömts som lindriga.
De 37 dödsolyckor som finns registrerade i Transportsstyrelsens databas sedan 2003 har skett från Båstad i norr till Trelleborg i söder. När det gäller svåra olyckor är de också relativt jämnt fördelade, men det finns avsnitt som är hårdare drabbade. Bland annat har det skett förhållandevis många svåra olyckor utanför Vellinge.
Svåra olyckor på E6 vid Vellinge.
Lastbilarna
Lastbilstrafiken på E6 väcker känslor och är ofta ifrågasatt. I söndags berättade vi att den tunga trafiken på flera platser ökat kraftigare än trafiken i övrigt under 2000-talet på flera ställen längs vägen.
I de senaste trafikmätningarna längs E6 i Skåne utgör den tunga trafiken cirka 20 procent.
Enligt vår kartläggning är någon typ av lastbil inblandad i var fjärde olycka på E6. I den siffran ingår även de lätta lastbilarna och lastbilar som av någon anledning inte kategoriserats. I 13 procent av den totala mängden olyckor anges det specifikt att det rört sig om en tung lastbil.
Trots att det varje år sker runt 200 olyckor med en eller flera skadade personer, framhåller Trafikverkets trafiksäkerhetsexpert, Lars Ekman, E 6 som säker.
– Om man ser till hur många fordon som färdas där varje dag är den inte särskilt olycksdrabbad.
Dessutom gör den mötesfria miljön och vägräcken att olyckorna, trots de höga farterna, sällan får de allra allvarligaste konsekvenserna, säger han.
– Men jag vill för allt i världen inte att våra trafikanter börjar undvika E6:an och välja alternativa vägar. Då ger de sig ut i en trafikmiljö som är mindre säker, säger Lars Ekman.
Utöver olyckorna med personskador sker en mängd olyckor utan skadade. Förra året var de enligt polisens uppgifter cirka 300 stycken.
– De får ju också konsekvenser för många människor, men på ett helt annat sätt. Även krockar utan personskador kan leda till långa köer, säger Lars Ekman.
Gå till toppen